20 kwietnia
wtorek
Czeslawa, Agnieszki, Mariana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Narodzeni w Chrystusie

Ocena: 0.980001
1354

Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, co podkreśla bardzo mocno św. Paweł. - mówi ks. dr. hab. Robert Skrzypczak, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, teolog dogmatyczny i duszpasterz akademicki, w rozmowie z Patrykiem Lubryczyńskim

fot. Monika Odrobińska

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak (ur. 1964) – od 1996 r. kapłan archidiecezji warszawskiej, ukończył Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie. Profesor Akademii Katolickiej w Warszawie. Stopień doktorski uzyskał w 2003 r. na KUL-u za pracę poświęconą dogmatyce, pisaną pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Studiował personalizm włoski na Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Wykłada teologię dogmatyczną w Akademii Katolickiej i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.


Można mówić o zapowiedzi sakramentu chrztu świętego na kartach Starego Testamentu?

Tak, w wielu miejscach znajdujemy zapowiedzi związane z obietnicą stworzenia w człowieku nowego serca i ducha. W Księdze Ezechiela (Ez 36, 26) czytamy: „i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała”. Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i przeprawa „suchą stopą” przez Jordan, by wejść do Ziemi Obiecanej, zapowiadają przyszły chrzest, stanowiący przejście ze śmierci do życia.

Częstym obrazem u proroka Izajasza jest wytryśnięcie źródeł na pustyni, które zamienią ją w ogród przypominający piękny bór. Obrazy dotyczą przemiany w człowieku, której Bóg zamierza dokonać poprzez definitywną interwencję Mesjasza. Stwórca przenosi swoje działanie z płaszczyzny historii powszechnej do wnętrza człowieka.

 

Jaką rolę odegrał chrzest Jezusa w historii zbawienia?

Chrzest Jezusa zawiera w sobie gest symboliczny, który Chrystus przejął od Jana Chrzciciela. Bardzo często w dziejach Izraela prorocy nie tylko przekazywali słowo Boga, ale i posługiwali się znakami profetycznymi. Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia, ale także tę przemianę uobecniał. W języku hebrajskim nawrócenie – teszuwa – oznaczało powrót do domu, do najgłębszej prawdy o sobie. Dlatego ludzie czuli się pociągnięci przez nawoływanie Jana Chrzciciela, opuszczali swoje domostwa i wychodzili na pustynię, bo odczuwali w Janowym przynagleniu coś autentycznego, ratunek dla siebie. Poddawali się pełnemu zanurzeniu w wodach Jordanu, żeby symbolicznie zaznać obfitości Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Wyznawali swoje grzechy, aby dotknąć dna prawdy o sobie samym oraz uznać się przed Bogiem grzesznikami, czyli ludźmi potrzebującymi zbawienia.

Jezus w momencie, kiedy zanurza się w wodach Jordanu, poddaje się znakowi profetycznemu Jana Chrzciciela, z którego wyłania się objawienie Trójcy Świętej. Pojawia się głos Ojca, który mówi: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17), oraz Duch Święty zstępujący na Chrystusa. Ojcowie Kościoła pisali, że Jezus w tym momencie uświęcił wody Jordanu. Ten znak zostanie przeniesiony przez Chrystusa oraz umieszczony w nowej rzeczywistości po Jego zmartwychwstaniu. Zbawiciel nie tylko przekaże uczniom swą władzę nad grzechem, śmiercią i złem, ale i ukierunkuje nowe doświadczenie życia, w którym uczestniczyć będą apostołowie, nakazując im: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Innymi słowy: przepowiadajcie kerygmat, uobecniajcie moje zbawienie i zanurzajcie ludzi w potędze Boga, Jego miłości, która jest potężniejsza od grzechu i śmierci.

 

Kiedy chrzest święty został ustanowiony jako sakrament?

Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, co podkreśla bardzo mocno św. Paweł. My umieramy w śmierci Chrystusa i wynurzamy się do życia w Jego zmartwychwstaniu jako narodzeni na nowo. Sakrament wyłonił się z misterium paschalnego Jezusa. Zbawiciel swoje przejście ze śmierci do życia przenosi z kolei w rzeczywistość człowieka. Kto poddaje się temu zbawiennemu znakowi, dozna zanurzenia się w Boże działanie. Odtąd ochrzczony będzie nosił w sobie nieustanne przechodzenie ze śmierci do życia, stąd do nieba. Będzie przeżywał własną egzystencję jako paschę z Chrystusem. Pięknie zaznaczył ten fakt św. Jan, pisząc: „my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci (1 J 3, 14). Razem z chrztem świętym otrzymujemy za darmo możliwość pokonania lęku, grzechu, śmierci, zła, egoizmu, wyjścia poza samych siebie, doświadczenia wyniesienia ludzkiej natury na wyższy poziom. Możemy kochać i zawdzięczamy to Chrystusowi.

 

Czym charakteryzowało się doświadczenie chrztu świętego u wczesnych chrześcijan?

Chrzest święty był udzielany w Kościele pierwotnym osobom dorosłym, które reagowały na przepowiadanie Słowa Bożego wiarą. Były sakramentalnie zanurzane w wydarzeniu obecnym w tym momencie, polegającym na pokonywaniu przez Chrystusa zła, śmierci, grzechu i nieposłuszeństwa okazanego Bogu przez człowieka. Chrześcijanin w sadzawce chrzcielnej dotykał dna własnej egzystencji, czyli śmierci duchowej, żeby doświadczyć razem ze Zbawicielem całkowicie darmowego, duchowego zmartwychwstania. Był przyoblekany w białą szatę i otrzymywał namaszczenie olejem, co oznaczało, że Duch Święty angażował się na rzecz ochrzczonego, by włączyć go w Jezusowe działanie, aby człowiek mógł stać się, podobnie jak Chrystus, prawdziwym dzieckiem Boga.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 20 kwietnia

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny
Dzień Powszedni
«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął».
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): J 6, 30-35
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYNajczęściej czytane komentarze

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter