25 maja
piątek
Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Coraz bliżej

Ocena: 0
1537

Światowe Dni Młodzieży, wielkie, międzynarodowe święto młodych katolików i ich spotkanie z Ojcem Świętym, odbędzie się Krakowie już za dwa miesiące.

W oparciu o informacje z Komitetu Organizacyjnego ŚDM oraz analizy urzędu miasta dla celów organizacyjnych zaktualizowano prognozowane maksymalne liczby uczestników na poziomie 1,5-2 mln osób. Dla celów związanych z przygotowaniem miasta przyjęto jako liczbę uczestników zarówno uczestników zarejestrowanych, jak i nieobjętych rejestracją. Na terenie miasta zorganizowany będzie cykl katechez – spotkań o charakterze religijnym, głównie w obiektach sakralnych. Przewidziano ok. 260 ich lokalizacji. Na program ŚDM składają się ponadto spotkania o charakterze kulturalnym, w tym koncerty, przedstawienia i inne spotkania. Zasadnicza część tych wydarzeń przygotowana jest przez organizatora w ramach Festiwalu Młodych.

 

Ilu ich będzie?

„Dane o planowanej liczbie uczestników mają charakter prognoz. Na ostateczną liczbę uczestników wpływać mogą m.in. ostateczne decyzje w sprawie programu pobytu Ojca Świętego w innych lokalizacjach poza Krakowem, w tym planowana uroczystość w Częstochowie, a także rozstrzygnięcia dotyczące zasad wjazdu osób, od których wymagane są wizy” – napisano w raporcie KO ŚDM. Według danych komitetu na koniec kwietnia uczestnictwo w ŚDM zadeklarowało ok. 600 tys. osób. Rezerwacji potwierdzonej dokonało ok. 190 tys. osób. W systemie rejestracyjnym udział zgłosiło ponad 7 tys. grup ze 181 krajów świata. Największe grupy zarejestrowane według krajów pochodzenia to Włochy – ok. 79 tys., Hiszpania – ok. 36 tys., Francja – ok. 35 tys. Przeszło 60 tys. osób zarejestrowało się w grupach międzynarodowych.

Zdaniem urzędników, w różnych punktach programu ŚDM może uczestniczyć łącznie 1,5-2 mln osób. Punktem kulminacyjnym przyjazdu pielgrzymów do Krakowa będą dni 30-31 lipca. W dniach poprzedzających główne uroczystości, od 26 lipca do 29 lipca, liczba uczestników będzie systematycznie wzrastać do około miliona.

 

Czym pojadą?

Jak wynika z raportu, w Krakowie komunikacja publiczna przewozi w ciągu godziny około 41 tys. 600 osób. Zwiększając ilość taboru, możliwe jest uzyskanie poziomu 57 tys. osób na godzinę. Krakowskie MPK na ŚDM będzie dysponować 288 pociągami tramwajowymi, w normalnym dniu roboczym do ruchu kierowanych jest około 220 pociągów tramwajowych, oraz około 623 autobusami, których liczba w normalnym dniu roboczym wynosi około 504. W związku z tym szacuje się, że organizacja dodatkowych przewozów spowoduje wzrost kosztów jej funkcjonowania o około 8,3 mln zł. Szacunki mogą ulec zmianie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu do końca maja opracuje siatkę połączeń i linie specjalne do obsługi mieszkańców i uczestników uroczystości. Do 10 lipca przygotuje rozkłady jazdy połączeń komunikacji publicznej. Po tym okresie informacje będą rozpropagowywane publicznie, tak aby w możliwie najszerszym zakresie przygotować mieszkańców do nadchodzących zmian. ZIKIT przygotuje także dla uczestników uroczystości mapy połączeń komunikacji zbiorowej w Krakowie. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta we współpracy z ZIKIT, MPO i KO ŚDM koordynuje prace nad objęciem planem transportowym na czas ŚDM również linii autobusowych aglomeracyjnych, kursujących poza granice miasta.

Na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem projektu organizacji ruchu na ŚDM 2016. Termin przygotowania projektu to 10 maja 2016 r.

Jedną z ważniejszych inwestycji na ŚDM było połączenie węzła Rybitwy z Campusem Misericordiae w Brzegach k. Wieliczki. Droga została dopuszczona do ruchu 30 kwietnia. Obecnie trwa budowa m.in. kładki pieszej łączącej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na 30 maja 2016 r.

Obecnie trwają remonty nawierzchni 15 ulic, którymi będą poruszać się piesi. Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 czerwca.

 

Gdzie zanocują?

Z aktualnych prognoz KO ŚDM przygotowanych m.in. we współpracy z miastem przewidywane są następujące liczby uczestników uroczystości nocujących na terenie Krakowa: noclegi w domach prywatnych – ok. 60 tys. osób, pola namiotowe organizowane przez KO ŚDM – ok. 9 tys. 300 osób; hotele, domy zakonne oraz u rodzin i przyjaciół – 120 tys. osób, placówki oświatowe GMK – około 60 tys. osób.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły