19 czerwca
wtorek
Gerwazego, Protazego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Zmiany w ZFSŚ

Ocena: 0
217

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Do 31 grudnia 2016 r. obowiązek ten dotyczył zakładów pracy zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Jeżeli w zakładzie pracy zatrudniającym według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, działa zakładowa organizacja związkowa, to ZFŚS zostanie utworzony na wniosek tej organizacji. Z kolei pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, według wyboru.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego. Informacja ta jest przekazywana pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

U pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, a zatrudniających co najmniej 50 pracowników objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia dla pracowników zatrudnionych na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

U pracodawców, o których jest zatrudnionych co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Układ zbiorowy może również zawierać postanowienia, że fundusz nie będzie tworzony. Jeżeli pracownicy tych zakładów pracy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawach tworzenia i wysokości funduszu może zawierać regulamin wynagradzania. Jeżeli natomiast w zakładach tych nie ma organizacji związkowej, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub nietworzenia funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

 

Idziemy nr 4 (590), 22 stycznia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymSALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły