15 sierpnia
sobota
Napoleona, Stelii
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Renta z ZUS

Ocena: 0
2892

Od 1 marca najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł.

Fot. Lukas Plewnia flick.com CC BY-SA 2.0 Link

Od 1 marca najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 825 zł. ZUS przyzna prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która jest niezdolna do pracy, ma wymagany stażubezpieczenia – zależny od wieku – a lekarz orzecznik ZUS orzeknie, że niezdolność do pracy powstała czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Data powstania niezdolności do pracy nie ma znaczenia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i 20-letnim stażu ubezpieczeniowym dla kobiet albo 25-letnim stażu ubezpieczeniowym dla mężczyzn. Kolejne odstępstwo dotyczy osób, które niezdolne do pracy stały się po ukończeniu 30 lat. Nie muszą one wykazać pięciu lat stażu ubezpieczeniowego w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, o ile lekarz orzecznik ZUS orzeknie, że są całkowicie niezdolne do pacy oraz mają staż 25 lat składkowych – kobiety albo 30 lat składkowych – mężczyźni.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, to warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu sześciu miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześciumiesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Niezdolna do pracy jest osoba,która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nierokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Niezdolnośćdo pracy orzeka się na okres nie łuższy niż pięć lat. Niezdolność do pracy można orzec na okres dłuższy niż pięć lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. Niezdolnośćdo pracy orzeka się do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, jeżeli nadal stwierdza się niezdolność do pracy, osoba badana miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich pięćlat poprzedzających dzień badania lekarskiego, osobie badanej brakuje mniej niż pięćlat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Niezdolnośćdo samodziel-nej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzebżyciowych. Prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy.

Idziemy nr 12 (701), 24 marca 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 15 sierpnia

Sobota, XIX Tydzień zwykły
+ Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Stoi Królowa po Twojej prawicy.
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Ap 11,19; 12,1.3-6.10; Ps 45, 7 i 10-12. 14-15;1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

+ Transmisje obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej w Radiu Warszawa

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter