1 czerwca
poniedziałek
Justyna, Anieli, Konrada
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Renta socjalna

Ocena: 0
2263

Od 1 marca wysokość renty socjalnej wynosi 1100 zł.

Fot. Ltljltlj / praca własna / wikipedia / Public Domain / Link

Od 1 marca wysokość renty socjalnej wynosi 1100 zł. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało w trakcie nauki w szkole. Naruszenie sprawności organizmu, będące przesłanką rety socjalnej, powinno powstać przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wniosek o przyznanie renty socjalnej składa sie w ZUS, który kieruje w pierwszej kolejności na komisję lekarską. O tym, czy zachodzi całkowita niezdolność do pracy, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Jednocześnie określa on, kiedy ta niezdolność powstała i czy jest ona trwała, czy okresowa. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wyda decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania prawa do renty socjalnej.

Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nie przysługuje również osobie będącej właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej pięć hektarów przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza pięć hektarów przeliczeniowych.

Prawo do renty socjalnej nie oznacza całkowitego wykluczenia zawodowego. Zawiesza się je, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych w okresie od 1 marca do 31 maja 2019 r. wynosi 3404,70 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej zostanie obniżona, tak aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 2200 zł. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Osoba ubiegająca się o rentę socjalną bądź ją pobierająca ma obowiązek powiadomić ZUS o uprawnieniach do renty rodzinnej oraz organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę rodzinną o posiadaniu uprawnień do renty socjalnej.

Idziemy nr 13 (702), 31 marca 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Autorka jest radcą prawnym

- Reklama -

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 1 czerwca

Poniedziałek, IX Tydzień zwykły
+ Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Rdz 3,9-15.20; Ps 87,1-3.5-6; Dz 1,12-14; J 19,25-27 lub J2,1-11 lub Łk 1,26-38
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane artykuły


- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter