20 kwietnia
sobota
Czeslawa, Agnieszki, Mariana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Praktyki absolwenckie

Ocena: 0
1950

Praktyki absolwenckie może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

fot. Pixabay, CC0

Lipiec to czas, kiedy zakończyły się już sesje studenckie i zaczęły wakacje dla uczniów. To okazja do zdobycia doświadczenia w pracy; praktyka ma na celu pomoc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabyciu umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy. Odbywa się ją na podstawie umowy zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

Praktyki absolwenckie może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyła 30. roku życia. Umowa o praktyki absolwenckie może być zawarta maksymalnie na okres trzech miesięcy. Odbywając praktyki absolwenckie na zasadach określonych w ustawie o praktykach absolwenckich, praktykant zdobywa doświadczenie zawodowe, a jednocześnie może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.

Wysokość miesięcznego świadczenia z tytułu praktyk absolwenckich nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Jeżeli praktykant ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, nie straci do niego prawa z powodu praktyk, pod warunkiem, że świadczenie z praktyk nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odbywanie praktyk stanowi uzasadnioną przyczynę niezgłoszenia się (w wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy) lub innej formy pomocy, proponowanej przez urząd albo w innym celu wynikającym z ustawy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Umowa o praktykę absolwencką nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej. Jeżeli praktyka jest nieodpłatna, umowę praktykant może rozwiązać na piśmie w każdym czasie; jeżeli zaś jest płatna – umowa może zostać rozwiązana za siedmiodniowym wypowiedzeniem. Za odbywającego praktykę pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Na wniosek praktykanta pracodawca, u którego odbywały się praktyki, ma obowiązek wystawić na piśmie zaświadczenie o wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki. Pracodawca, który przyjmie praktykanta na praktykę, zapewnia mu – na takich samych zasadach jak pozostałym pracownikom – bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym również odpowiednie środki ochrony indywidualnej według potrzeb.

Praktyka absolwencka nie jest przeszkodą do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, warunkiem jest doręczenie urzędowi pracy umowy o praktykę absolwencką.

Idziemy nr 27 (665), 8 lipca 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymNajczęściej czytane artykułyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -