15 stycznia
piątek
Pawła, Arnolda, Izydora
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Praca w czasie izolacji

Ocena: 0
932

Od 5.12.2020 r. formalnie osoby poddane obowiązkowej izolacji domowej mogą, za zgodą pracodawcy, świadczyć pracę zdalną i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pracę zamiast wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego.

fot.pixabay.com/CC0

Podobnie jak przy izolacji, od 29.11.2020 r. pracę w formie zdalnej może wykonywać osoba poddana obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych. Decyzja pracownika o świadczeniu pracy musi być poprzedzona zgodą pracodawcy na formę zdalnej pracy. Zamiast zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzyma normalne wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Okres kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych uprawnia do wynagrodzenia z tytułu choroby albo zasiłku chorobowego, chyba że pracownik świadczy pracę i otrzymuje wynagrodzenie za pracę. W takiej sytuacji pracodawca jako płatnik składek nie wykazuje okresów kwarantanny i izolacji w dokumentach do ZUS jako okresów niezdolności do pracy. Jeżeli pracownik z powodu staniu zdrowia albo braku warunków nie będzie mógł pracować, otrzyma za ten czas świadczenie chorobowe.

Zmiany przepisów od 5.12.2020 r. w przypadku izolacji, przy kwarantannie od 26.11.2020 r. usunęły wątpliwości, czy pracownik musi w tym okresie powstrzymywać się od pracy, nawet jeżeli wyraża chęć świadczenia pracy, a stan zdrowia i warunki domowe mu na to pozwalają.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

Zapowiedź nowego nru tygodnika Idziemy

+ Tygodnik Idziemy na 17 stycznia - dlaczego warto sięgnąć po najnowszy numer?

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 15 stycznia

Piątek, I Tydzień zwykły
+ Dzień Powszedni
Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze
i idź do swego domu!

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Hbr 4,1-5.11; Ps 78,3-4c.6-8; Mk 2,1-12
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter