22 czerwca
piątek
Pauliny, Tomasza, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Podatek za 2016 rok

Ocena: 0
117

W tym roku 30 kwietnia wypada w niedzielę. Zatem termin na rozliczenie podatku upływa 2 maja. PIT można osobiście złożyć w okienku w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą trakcyjną, wrzucić do urzędomatu albo wysłać przez internet.

Osoby nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej mogą bezpłatnie skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Portal Podatkowy, prowadzony przez administrację podatkową, adresowany jest do osób fizycznych, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za rok 2016 na formularzu PIT-37 oraz tych, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych i obowiązani są do rozliczenia na formularzu PIT-38. Jest to jedynie propozycja rozliczenia rocznego. PIT-37 jest przygotowywany na podstawie informacji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C i PIT-R za 2016 r. Źródłem informacji dla PIT-38 są złożone przez płatników PIT-8C. Z propozycji tej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się indywidualnie (PIT-37, PIT-38) lub wspólnie z małżonkiem (PIT-37).

Inną formą rozliczenia się z urzędem skarbowym jest wypełnienie zeznania podatkowego przez pracodawcę. Dotyczy to podatników, którzy nie korzystają z ulg i odliczeń oraz złożyli do 10 stycznia 2017 r. oświadczenie pracodawcy o takiej formie rozliczenia za 2016 r. Podobnie jest z rocznym rozliczeniem emerytów i rencistów, za których robi to ZUS/KRUS. Rozliczenie podatku za pracownika, emeryta i rencistę nie pozbawia tych osób prawa do samodzielnego rozliczenia się z urzędem skarbowym, np. po to żeby skorzystać z ulgi, wpisać dodatkowe przychody nieuwzględnione w tym rozliczeniu. Podatnicy muszą jednak pamiętać o terminie mają na to czas do końca kwietnia, a w praktyce do 2 maja.

Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania. Polega ono na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Z tej preferencji małżonkowie mogą również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie uzyskał w roku podatkowym żadnych dochodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Z preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać również rodzice lub opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko oraz będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W zeznaniu podatkowym nie wykazuje się dochodu, który jest zwolniony z podatku dochodowego. Chodzi m.in. o świadczenia 500+ czy świadczenia rodzinne.

 

Idziemy nr 12 (598), 19 marca 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymSALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły