16 lipca
poniedziałek
Mariki, Benity, Eustachego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Początkujący przedsiębiorcy

Ocena: 0
131

Początkujący przedsiębiorcy składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać od niższej podstawy wymiaru.

Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności jest to kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku podstawa wymiaru wynosi 600 zł, a składki społeczne łącznie 190,62 zł. Składki za siebie przedsiębiorca opłaca do 10. dnia następnego miesiąca.

Niższe składki mogą opłacać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które, po pierwsze, nie prowadzą lub w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, po drugie, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W okresie do stycznia do grudnia br. składka na ubezpieczenia społeczne początkujących przedsiębiorców nie może być niższa niż 117,12 zł, co stanowi 19,52 proc. na ubezpieczenie emerytalne, 48 zł (8 proc.) na ubezpieczenia rentowe, 14,70 zł (2,45 proc.) na ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne, oraz 10,80 zł (1,80 proc.) na ubezpieczenie wypadkowe. Przy preferencyjnych składkach nie opłaca się też składki na Fundusz Pracy.

Składki należy opłacać za każdy miesiąc i w terminie, chyba że przedsiębiorca ma jeszcze inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Wtedy składek z działalności nie opłaca się, z wyjątkiem składki zdrowotnej, która dla każdego rodzaju zatrudnienia i działalności jest obowiązkowa. Składek społecznych nie opłaca się jednak za czas niewykonywania działalności. Jeżeli więc w trakcie miesiąca przedsiębiorca zachoruje i ma zwolnienie lekarskie oraz prawo do zasiłku chorobowego z ZUS, to podstawę wymiaru powinien podzielić przez liczbę dni w miesiącu, a uzyskaną kwotę za każdy dzień ubezpieczenia pomnożyć przez liczbę dni zwolnienia od pracy. W konsekwencji przedsiębiorca składki naliczy od podstawy wymiaru przysługującej za czas wykonywania pracy.

Do składek z działalności na ubezpieczenia społeczne każdy przedsiębiorca musi doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która jest naliczana od kwoty nie niższej niż 3303,13 zł. Zatem w okresie od stycznia do grudnia br. miesięcznie to kwota 297,28 zł, co stanowi 9 proc. podstawy wymiaru. Składkę zdrowotną należy opłacić w pełnej wysokości, tj. 297,28 zł za każdy miesiąc prowadzenia działalności. Nie ma znaczenia, ile dni w miesiącu była prowadzona działalność – składki zdrowotnej nie zmniejsza się proporcjonalnie do liczby dni przepracowanych w danym miesiącu.

Idziemy nr 25 (611), 18 czerwca 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymNajczęściej czytane artykułyNajwyżej oceniane artykuły

SALON DZIENNIKARSKI