26 lutego
środa
Miroslawa, Aleksandra
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Opieka nad dzieckiem

Ocena: 0
370

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni.

fot.pixabay.com/CC0

Od stycznia 2020 r. pracownik znowu ma prawo do dwóch dni zwolnienia na dziecko. O sposobie wykorzystania go w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przepisy nie wykluczają sytuacji, iż ze zwolnienia będą korzystać oboje rodzice, każde po jednym dniu.

Wychowywanie dziecka jest warunkiem przyznania prawa do płatnej opieki i zwolnienia od pracy. Nie ma natomiast znaczenia, z którego związku małżeńskiego jest dziecko. Należy zaznaczyć, że dwa dni płatnego zwolnienia przysługują na wszystkie wychowywane dzieci, a nie na każde z nich. Jeżeli zatem z dwóch dni na opiekę skorzysta pracownica, na którekolwiek z dzieci, z uprawnienia nie będzie mógł skorzystać ojciec, ponieważ przysługuje ono tylko jednemu z rodziców i tylko raz w roku kalendarzowym. O tym, które z nich skorzysta z dni na opiekę, decydują sami rodzice.

Zwolnienie od pracy jest udzielane w wymiarze godzinowym. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar zwolnienia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem może być udzielane w dowolnym czasie, w oddzielnych dniach bądź też łącznie, i może być łączone z dniami wolnymi od pracy, a także z urlopem wypoczynkowym. Nie przysługuje pracownikom będącym rodzicami dziecka (matce lub ojcu albo obojgu rodzicom) pozbawionym władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ani opiekunom dziecka w razie sądowego ograniczenia lub zwolnienia z opieki nad dzieckiem.

Pracownik może skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem również wtedy, gdy drugie z rodziców nie prowadzi działalności zarobkowej albo korzysta z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.

Prawo do zwolnienia na dziecko pracownik nabywa z dniem podjęcia pracy. Przysługuje ono także w sytuacji, gdy trakcie roku kalendarzowego pracownik powraca z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego czy bezpłatnego. Jednak jeżeli zwolnienie to nie zostanie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, pracownik nie może go wykorzystać w roku następnym. Za niewykorzystane w roku kalendarzowym zwolnienie na dziecko nie przysługuje również żaden ekwiwalent. Z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik nabywa jedynie prawo do kolejnych dwóch dni zwolnienia do czasu ukończenia przez dziecko 14 lat.

Idziemy nr 46 (735), 17 listopada 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 26 lutego

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego

Dziś w Kościele: środa, I Tydzień Wielkiego Postu, Środa Popielcowa
Czytania liturgiczne (rok A, II): Jl 2,12- 18, Ps 51,3-6b.12- 14 i 17, 2 Kor 5, 20- 6, 3, Mk 9, 30- 37
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań
SalveNet zaprasza na Duchową siłkę o. Szymona Janowskiego OFMCap.

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz

+ Wielkopostne Kościoły StacyjneNajczęściej czytane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -