24 czerwca
niedziela
Jana, Danuty
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Nowy okres zasiłkowy

Ocena: 0
94

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy gminy będą przyjmować od dnia 1 września

Natomiast wnioski o świadczenia 500+ na kolejny okres zasiłkowy można składać już od 1 sierpnia.

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych rozpocznie się 1 listopada 2017 r. i będzie trwał do 31 października 2018 r. Z kolei prawo do świadczenia 500+ będzie teraz ustalane na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2017 r., prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone oraz zostaną one wypłacone za listopad do 30 listopada 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

Świadczenie 500+ wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane to świadczenie. Jeżeli wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 500+ zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 500+ na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik 2017 r. nastąpi do 31 października 2017 r.

Jeżeli zaś osoba ubiegająca się o świadczenie 500+ na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalanie prawa do świadczeń uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopnia, w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania takiego orzeczenia, spowoduje ustalenie prawa do świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub jego stopnia.

Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności osoby ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Idziemy nr 32 (618), 6 sierpnia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymSALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły