18 lipca
czwartek
Erwina, Kamila, Szymona
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Miejsce pobytu na zwolnieniu

Ocena: 0
1221

Od 1 stycznia tego roku trzeba poinformować o miejscu pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Fot. Cybularny / CC0 / Link

Od 1 stycznia tego roku trzeba poinformować o miejscu pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego. Niepodanie aktualnego adresu ma wpływ na skuteczność doręczenia zawiadomienia o terminie kontroli lekarza ZUS.

Lekarz, który wystawia zwolnienie lekarskie, powinien zapytać również o adres pobytu w czasie tego zwolnienia. Ma to znaczenie, jeżeli adres ten jest inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym, do którego dostęp ma lekarz, lub niż ten znajdujący się w dokumentacji medycznej. To jeden nowy obowiązek.

Pacjent ma też obowiązek poinformowania płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy wskazanego w zaświadczeniu lekarskim – nie później niż w ciągu trzech dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli pacjent nie dopełni tego obowiązku, ZUS przyjmie, że zawiadomienie o kontroli wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Do pacjentów w trakcie zwolnienia lekarskiego ZUS może wysyłać zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Zawiadomienia te mają związek z prowadzonymi przez ZUS kontrolami orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Zawiadomienie, zgodnie z nowymi przepisami, ZUS może wysłać, jak dotychczas, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, pracowników ZUS lub innych upoważnionych osób, a nawet za pośrednictwem pracodawcy. Zawiadomienie może być więc dostarczone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres poczty elektronicznej lub na profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Zawiadomienie w formie pisemnej przesyłane jest na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Zawiadomienie przekazywane telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dokonywane odpowiednio na numer telefonu ubezpieczonego lub na adres elektroniczny.

W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym dniu. Również po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego, jeżeli lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zwolnienie lekarskie traci ważność. Lekarz orzecznik ZUS w tym przypadku wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zgodnie z Kodeksem pracy.

Kontrole zwolnień lekarskich ZUS przeprowadza również na wniosek pracodawcy. Chodzi o kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego.

Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania kontrolne ZUS zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Idziemy nr 9 (698), 3 marca 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 18 lipca

"Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie"

Dziś w Kościele: wtorek, XIV tydzień zwykły
+ dzień powszedni albo wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera
+ Czytania liturgiczne (rok C, I): Wj 3, 13-20; Ps105; Mt 11, 28-30
+ komentarze Bractwa Słowa Bożego do czytań

Lato z SalveNet - na okres wakacji proponujemy formację duchową w przystępnej formie: codziennie jeden kilkuminutowy film z cyklów prezentowanych na portalu SalveNet.Najwyżej oceniane artykuły

PATRONUJEMY

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -