16 lipca
poniedziałek
Mariki, Benity, Eustachego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Bezpłatne bilety dla uczniów

Ocena: 0
232

Od 1 września uczniowie warszawskich szkół będą mieli prawo do bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej.

Prawo do bezpłatnych przejazdów uzyskają również uczniowie mieszkający w Warszawie, którzy do szkoły uczęszczają poza stolicą. Bezpłatne bilety w formie Karty Ucznia wprowadziła uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XLVII/1138/2017 z 6 kwietnia 2017 r.

Karta Ucznia, czyli uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, będzie przysługiwało uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, a także uczniom warszawskich klas gimnazjalnych w szkołach innego typu. Karta będzie przysługiwała również uczniom szkół podstawowych i gimnazjów mieszkających w Warszawie oraz uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu mieszkających w Warszawie.

Tryb wydawania i dodatkowe wymagania dotyczące Karty Ucznia określa Zarząd Transportu Miejskiego. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywało na obszarze 1. i 2. strefy warszawskiej komunikacji miejskiej. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą wydawane na czas nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

Aby uzyskać Kartę Ucznia, rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem oraz PESEL. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do Zarządu Transportu Miejskiego.

Dla dzieci, które mieszkają w Warszawie, a uczęszczają do szkół poza miastem, Kartę Ucznia można wyrobić w Punkcie Obsługi Pasażerów. W tym celu należy zgłosić się do wybranego punktu wraz z wnioskiem o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej, aktualnym zdjęciem ucznia, ważną legitymacją szkolną lub zaświadczeniem wydanym przez szkołę, z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym.

Dla dzieci, które korzystają już ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia.

Do czasu, kiedy Karta Ucznia zacznie obowiązywać, dzieci korzystające ze środków komunikacji miejskiej muszą wnosić opłaty za bilet zgodne z obowiązująca taryfą. Karta Ucznia będzie ważna przez cały okres ważności, także podczas wakacji.

Do bezpłatnych biletów na komunikację miejską w Warszawie mają prawo nie tylko uczniowie szkół. Przysługują one dzieciom od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą siedem lat. Bezpłatne bilety przysługują też uczącym się dzieciom z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 lat.

Idziemy nr 24 (610), 11 czerwca 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymNajczęściej czytane artykułyNajwyżej oceniane artykuły

SALON DZIENNIKARSKI