29 marca
środa
Wiktoryna, Helmuta, Eustachego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Józef, patron ubogich

Ocena: 4.8
1171

Skoro św. Józef jest patronem Kościoła, to znaczy, że jego doświadczenie w podejściu do dóbr materialnych nie może być obce nikomu z nas.

Ofiarowanie w świątyni, ikona gruzińska z XII w. 

Nietrudno jest kojarzyć św. Józefa z ubóstwem. Dla wielu z nas wizerunek ubogiego opiekuna Zbawiciela odnosi się wprost do bożonarodzeniowej sceny z Chrystusowym żłóbkiem, nad którym pochylają się Najświętsza Maryja Panna ze swoim przeczystym małżonkiem. Ten historyczny obraz dociera do nas częściowo z Ewangelii św. Łukasza, chociaż Ewangelista podaje inny szczegół, który każe nam odnieść ubóstwo Józefa i Świętej Rodziny nie tylko do sceny ze żłóbkiem. Spróbujmy zatem przyjrzeć się dokładniej Józefowi patronowi ubogich i lepiej zrozumieć, do czego odnosi się zawołanie „patron ubogich”.

 


OD ŻŁÓBKA DO ŚWIĄTYNI

Święta Rodzina ze względu na spis ludności udała się z Nazaretu do Betlejem, miejsca narodzin króla Dawida. Podróż ta wynikała z Dawidowego pochodzenia św. Józefa. Trudno stwierdzić z pewnością, czy małżonek Najświętszej Dziewicy nadal miał bliskich krewnych w tej miejscowości, chociaż to, że skierował swoje kroki do gospody, a nie do domu kogoś z rodziny, sygnalizuje, że przynajmniej najbliżsi krewni opiekuna Zbawiciela już w Betlejem nie mieszkali. W związku z tym sam fakt udania się do gospody wcale nie uprawnia nas do wnioskowania, że Rodzina była uboga. A to z kolei jest ważną uwagą, bo nie ubóstwo jest podane przez ewangelistę Łukasza jako przyczyna, dla której Dziecię znalazło się w żłobie. Przyczyną był brak miejsca w gospodzie (por. Łk 2, 7). Widzimy więc, że obecność nowonarodzonego Chrystusa w żłóbku nie musiała być spowodowana ubóstwem. Czy możemy zatem ustalić ubogi stan Świętej Rodziny na innej, bardziej wyrazistej podstawie?

Łukaszowa Ewangelia podaje nam o wiele bardziej precyzyjną informację dotyczącą tego tematu. Gdy przenosimy się z Betlejem do świątyni jerozolimskiej, dowiadujemy się o przybyciu tam Józefa wraz z Matką Bożą i nowonarodzonym Dziecięciem. Ofiara złożona z tej okazji przez Świętą Rodzinę z nakazu Prawa jest wyszczególniona w Księdze Kapłańskiej w następujący sposób: „Jeżeli [matka] jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie” (Kpł 12, 8). Do tego przypisu odwołuje się Ewangelista. Nie wspomina natomiast o baranku, który w normalnych warunkach winien być złożony w ofierze. W ten sposób Łukasz daje do zrozumienia, że była to Rodzina uboga.

 


OD ŚWIĄTYNI DO ŻŁÓBKA

Wnioskując zatem – na podstawie sceny ofiarowania Chrystusa w świątyni – że Święta Rodzina rzeczywiście była uboga, możemy teraz wrócić do betlejemskiego żłobu. W swoim arcydziele „Jezus z Nazaretu” Benedykt XVI zauważa, że żłób jest miejscem, do którego zwierzęta przychodzą po pokarm. Papież senior łączy ten fakt z Izajaszową wizją wołu rozpoznającego żłób swego pana i osła dostrzegającego swego właściciela (por. Iz 1, 3). W ten sposób żłób jako miejsce podawania pokarmu dla zwierząt, w którym znalazł się Król Wszechświata, staje się proroczym znakiem, o którym św. Jan Apostoł powie, iż Pan przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli (por. J 1, 11). Inaczej mówiąc, Bóg Wcielony nie zostaje rozpoznany przez większość narodu, mimo że Żydzi powinni byli go rozpoznać. Zostaje zaś rozpoznany przez zwierzęta.

W tym kontekście bardzo wymowna jest scena z przypowieści o Łazarzu i bogaczu: ludzie w domu bogacza jedli i pili, podczas gdy jedynie psy zainteresowały się Łazarzem i lizały jego wrzody (por. Łk 16, 21). Wracając zatem do spostrzeżenia Benedykta XVI, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego Ten, który leży w żłobie, urodzony w „domu chleba” (po hebrajsku: Bejt-lechem), nazwie siebie Chlebem Życia i stanie się pokarmem dającym największe bogactwo, jakim jest życie wieczne. Tak więc największe bogactwo zostaje związane z ubóstwem.

 


O JAKIE UBÓSTWO CHODZI?

Dość popularne stało się w naszym czasie określenie „Kościół ubogich”, zwłaszcza od początku pontyfikatu papieża Franciszka. Ojciec Święty często nawiązuje do konieczności troski o biednych i przypomina władcom, aby w swoich ustawach i projektach nie zapominali uwzględnić bezdomnych, bezrobotnych i innych osób doświadczających ubóstwa. Ta troska jest też zadaniem Kościoła, czyli Mistycznego Ciała Chrystusa, bo Syn Boży powiedział: „Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć” (Łk 9, 58).

Jednak na ubóstwo związane z Osobą Pana Jezusa wskazuje jeszcze bardziej „program” życia chrześcijańskiego, który został wyznaczony przez Niego dla wszystkich chrześcijan: „Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). Czy tylko „w duchu”? Św. Łukasz podaje tę Chrystusową wypowiedź w trochę innym wydaniu, najprawdopodobniej wyrażoną przy innej okazji: „Błogosławieni [jesteście] ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże” (Łk 6, 20). Wobec tego życie ucznia Chrystusa musi być nacechowane ubóstwem materialnym i duchowym. Mylą się ci, którzy myślą, że ubóstwo, do którego nawiązuje Syn Boży (jako stan duchowy osoby pokładającej ufność w Bożej opatrzności), jest jedynie kwestią nieprzywiązania się do dóbr materialnych. Nie możemy przecież zapomnieć o słowach Chrystusa, że ten, kto chce być doskonały, musi sprzedać to, co posiada, i dochód rozdać ubogim, a wtedy będzie miał skarb w Niebie. Potem dopiero będzie mógł stać się uczniem Pana, idąc za Nim (por. Mt 19, 21).

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 29 marca

Środa, V tydzień Wielkiego Postu
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym
zatrzymują słowo Boże.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): J 8, 31-42
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Materiał Partnera PortaluNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter