25 listopada
środa
Erazma, Katarzyny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Jak czytać Biblię?

Ocena: 4.9
897

 

Dostępne są różne przekłady i różne formy Pisma Świętego, w tym Biblia audio. Jest Biblia ekumeniczna i przekłady wydań protestanckich. Czy katolicy mogą po nie sięgać?

Najpierw należy bardzo dobrze znać katolickie przekłady Pisma Świętego, zwłaszcza ten używany w liturgii, czyli Biblię Tysiąclecia – najnowsze, piąte wydanie. Do tego trzeba rozumieć katolicką interpretację poszczególnych ksiąg czy fragmentów. Biblia ekumeniczna to przekład, który wymaga dużego wyrobienia teologicznego, uważnej lektury przypisów czy objaśnień. Sięganie po przekłady innych wyznań chrześcijańskich może być mile widziane w kontekście wspólnotowo prowadzonego dialogu ekumenicznego pod kierunkiem duszpasterzy i teologów.

 

Co jest myślą przewodnią tegorocznego Tygodnia Biblijnego i Narodowego Czytania Pisma Świętego?

Myśli przewodnie zawarte są w hasłach zamieszczonych na plakatach. I tak Tydzień Biblijny przeżywamy w kluczu słów: „Kto wierzy we Mnie, będzie spożywał Chleb życia wiecznego”. Jest to parafraza tekstu czwartej Ewangelii o Chlebie życia (por. J 6,35-36). Z kolei Narodowemu Czytaniu przyświeca motto: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Nawiązuje ono do słów Prologu z Ewangelii Janowej, mówiących o wcieleniu Syna Bożego, którego ten starochrześcijański hymn nazywa Logosem (por. J 1,14). W pojęciu Logosu de facto ukryta jest prawda o osobie Jednorodzonego Syna Bożego – Mądrości Bożej, która od Boga wychodzi, aby zamieszkać między ludźmi. Celem jej pobytu wśród ludzi jest komunikowanie im woli Bożej, która jest dla nich chlebem dającym zbawienie. Sam Jezus tak to ujmuje, gdy uczniowie przy studni Jakubowej proszą Go, aby zjadł przyniesiony przez nich chleb: „On im rzekł: »Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie«. Mówili więc uczniowie między sobą: »Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?«. Powiedział im Jezus: »Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło«” (J 4,32-34).

Jak łatwo zauważyć, motywem łączącym oba hasła jest Chleb życia, rozważany przez nas w pierwszym roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii („Eucharystia – tajemnica wiary”). Słowo Boże – wraz z Ciałem i Krwią Chrystusa – jest takim właśnie chlebem niosącym zbawienie. Dokładniej mówiąc: Chleb życia jest nam dany pod postacią słów Chrystusa (Ewangelii) (por. J 6,41-51a) i pod postacią Jego uwielbionego Ciała i Krwi (J 6,51b-59). Słowo Boże budzi w człowieku wiarę w Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela. Nie mając takiej wiary, nie można przeżywać zbawczo Eucharystii, a tym bardziej jej przyjmować.

 

Jak będzie odbywało się w tym roku Narodowe Czytanie Pisma Świętego?

Jak w każdym roku będzie odbywało się w kościołach, najlepiej przed każdą Mszą Świętą. Wiele Mszy jest transmitowanych w TVP, w Telewizji Trwam, w internecie czy przez radio. Centralnym aktem będzie liturgia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 7, której 26 kwietnia będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Nawiązywać będziemy w tej liturgii także do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, wielkiego świadka i głosiciela Ewangelii w świecie współczesnym. To on we wrześniu 2004 r., podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Watykanie udzielił papieskiego błogosławieństwa rodzącemu się wówczas w Polsce apostolatowi biblijnemu prowadzonemu przez Dzieło Biblijne. Miałem zaszczyt przedstawić Ojcu Świętemu statut naszego stowarzyszenia i prosić o jego błogosławieństwo. Towarzyszy nam ono – jak widać – bardzo owocnie w tych mijających od tamtego momentu latach.

 

Jak ma nam służyć najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek?”

Dokument ten jest odczytaniem biblijnego obrazu człowieka w oparciu o najnowsze nadania naukowe. Stanowi nowość zarówno pod względem treści, jak i formy wykładu. Zasadza się na oryginalnym planie, zaczerpniętym z założycielskiego opowiadania Księgi Rodzaju 2-3 (zintegrowanego z innymi opowiadaniami o początkach człowieka), ponieważ te właśnie stronice Pisma są uważane za fundamentalne tak przez księgi nowotestamentowe, jak i przez tradycję dogmatyczną Kościoła. W tych początkowych rozdziałach natchniony autor szkicuje konstytutywne cechy osoby ludzkiej, którą od samego początku umieszcza wewnątrz dynamicznego procesu, gdzie człowiek jako stworzenie przyjmuje rolę decydującą o jego przyszłości. A wszystko to jest widziane w odniesieniu do aktywnej i miłującej obecności Boga, bez której nie można zrozumieć ani natury człowieka, ani sensu jego dziejów.

Każdy ważny element zarysowany w opowiadaniu założycielskim (Rdz 2-3) jest rozwijany poprzez odniesienia do wszystkich ksiąg biblijnych; różne tradycje Starego Testamentu i tradycje Nowego Testamentu wnoszą swój wkład – każda we właściwy sobie sposób – w ukształtowanie obrazu człowieka w całej jego złożoności, który jawi się jako misterium do dalszych dociekań i jako jeden z cudów Bożego działania, inspirujący do nieustannego uwielbienia i wysławiania Stwórcy (Ps 8). Na całość dokumentu składają się cztery rozdziały: 1) Istota ludzka stworzona przez Boga; 2) Istota ludzka w ogrodzie; 3) Rodzina ludzka; 4) Człowiek zanurzony w historii.

Cieszę się, że dzięki Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II dokument „Czym jest człowiek? (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej” trafił do każdej parafii w Polsce z okazji IV Narodowego Czytania Pisma Świętego i XII Tygodnia Biblijnego.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Dziennikarka, absolwentka SGGW i UW. Współpracowała z "Tygodnikiem Solidarność". W redakcji "Idziemy" od początku, czyli od 2005 r. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 2013 i 2014 r.

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 25 listopada

Środa, XXXIV Tydzień zwykły
+ Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej albo wspomnienie bł. Franciszki Siedliskiej
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Ap 15,1-4; Ps 98,1b-3b.7-9; Łk 21,12-19
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)Najczęściej czytane artykuły

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter