20 lipca
piątek
Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

XXIII Niedziela zwykła - 10 września 2017

Ocena: 5
339

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

fot.Pixabay

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
33, 7-9

Tak mówi Pan: „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: «Występny musi umrzeć», a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie.

Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”.


Psalm responsoryjny
95, 1-2. 6-9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.


Czytanie z Listu świętego Pawła do Rzymian
13, 8-10

Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.


Aklamacja przed Ewangelią: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
18, 15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.
 

 

KALENDARIUM LITURGICZNE

Poniedziałek, 11 września
Czytania mszalne: Kol 1, 24 – 2, 3; Ps 62, 6-7. 9; Łk 6, 6-11

Wtorek, 12 września
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
Czytania mszalne: Kol 2, 6-15; Ps 145, 1b-2. 8-11; Łk 6, 12-19

Środa, 13 września
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
Czytania mszalne: Kol 3, 1-11; Ps 145, 2-3. 10-13; Łk 6, 20-26

Czwartek, 14 września
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Czytania mszalne: Lb 21, 4b-9 albo Flp 2, 6-11; Ps 78, 1-2. 34-38; J 3, 13-17

Piątek, 15 września
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Czytania mszalne: Hbr 5, 7-9; Ps 31, 2-6. 15-16. 20; J 19, 25-27 albo Łk 2, 33-35

Sobota, 16 września
Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
Czytania mszalne: Tm 1, 15-17; Ps 113, 1b-5a. 6-7; Łk 6, 43-49

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
 

Najwyżej oceniane artykuły

SALON DZIENNIKARSKI