17 lipca
wtorek
Anety, Bogdana, Jadwigi
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Masoneria - antyKościół

Ocena: 0
13600


NA NASZYM PODWÓRKU

Wolnomularze pojawili się w Polsce na początku XVIII w. Za pierwszą lożę uznaje się Bractwo Czerwone, które skupiało szlachtę i arystokrację polską, saską i pruską. Masonami mieli być królowie August II Mocny i Stanisław August Poniatowski. W okresie zaborów loże rozpadły się. Po utworzeniu przez Napoleona Księstwa Warszawskiego działała w Polsce loża francuska Wielki Wschód. Po powstaniu Królestwa Polskiego (Kongresówki), Walerian Łukasiński, usiłując łączyć zasady masońskie z działalnością niepodległościową, założył Wolnomularstwo Narodowe. Inicjatywa ta skończyła się z chwilą upadku powstania listopadowego. Już po odzyskaniu niepodległości, w 1920 r. powstała najstarsza, istniejąca do dziś loża „Kopernik”. W późniejszym okresie powstały następne – Naczelna Rada Polski i Wielka Loża Narodowa. Skupiały po 200-300 osób. W 1938 r. prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał stowarzyszenia masońskie w Polsce. W pierwszych latach rządów komunistycznych loże w Polsce formalnie nie działały. Mimo to ok. 40 proc. przedwojennych masonów zajęło wysokie stanowiska w administracji państwowej, a 30 proc. zostało wykładowcami wyższych uczelni. W 1961 r. konspiracyjnie reaktywowana została w Warszawie loża „Kopernik”. Wkrótce wstąpili do niej m.in. Jan Józef Lipski i prof. Edward Lipiński, później czołowi działacze KOR i mecenas Jan Olszewski, w latach 1991-1992 premier.


Na banknotach jednodolarowych widnieje znak niedokończonej piramidy
z boskim okiem u jej szczytu – typowo masoński symbol
wyrażający ideę budowy świata pod okiem Wielkiego Architekta. 
Inne symbole masońskie to cyrkiel, węgielnica,
fartuszek, łańcuch jedności, hebanowe pudełko.

Rozwój masonerii w Polsce nastąpił po przemianach 1989 r. Obecnie najważniejszymi działającymi w Polsce organizacjami wolnomularskimi są: Wielka Loża Narodowa Polski, Wielki Wschód Polski i Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski „Le Droit Humain”.

Do czołowych osobistości masonerii w Polsce należy Andrzej Nowicki, profesor filozofii, od 2001 r. honorowy Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski. W latach 1957-1962 stał na czele Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. Był też zaangażowany w prace Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Z czyjej rekomendacji działały i czym „zasłużyły się” obydwie organizacje nie trzeba przypominać, zwłaszcza naszym starszym czytelnikom. Czyżby lata działalności w organizacjach wojujących programowo z Kościołem stanowiły najlepszą rekomendację do objęcia najwyższych stanowisk w masonerii w Polsce?

Pytanie to wydaje się być zasadne choćby dlatego, że inną czołową postacią związaną z polską masonerią jest znana ze skrajnie antyklerykalnych wypowiedzi senator Maria Szyszkowska, profesor filozofii, członek zespołu redakcyjnego periodyku „Wolnomularz Polski”, w poprzedniej kadencji przewodnicząca Komisji Etyki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W listopadzie 2003 r. prof. Szyszkowska złożyła pierwszy w Polsce projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci. Orędowniczka tak bliskiego programowi masonerii „państwa neutralnie światopoglądowego” jest honorowym członkiem tzw. Antyklerykalnej Partii Postępu Racja, założonej przez Romana Kotlińskiego, byłego księdza katolickiego. Wielokrotnie broniła „praw” kobiet do aborcji, jak również „prawa” do eutanazji.

Zerwać powinna Polska z masonerią, której ostatecznym celem jest usuwanie Ducha Chrystusowego z życia narodu. Tym więcej zaś musi zerwać z nią Polska, że masoneria to konspiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nic nie zależy, ale która potężnej Polski nie chce.
kard. August Hlond, 6 listopada 1926


Inne czołowe osobistości masonerii to prof. Tadeusz Cegielski, historyk związany z Uniwersytetem Warszawskim, w latach 2000-2003 Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski, a także prof. Zbigniew Gertych, wicepremier w rządzie Zbigniewa Messnera, a później ambasador Polski w Wielkiej Brytanii, twórca Ogrodu Botanicznego w Powsinie, przez dwie kadencje Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski. Prezydentem Polskiej Federacji Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain” był zmarły w 2006 r. Cezary Leżeński, długoletni redaktor naczelny „Kuriera Polskiego” i działacz Stronnictwa Demokratycznego, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Z „Kurierem Polskim” związany był też Adam Witold Wysocki, współzałożyciel i prezydent Polskiej Grupy Narodowej Uniwersalnej Ligi Masońskiej. Jego żona, Mirosława Dołęgowska-Wysocka, inicjację przeszła we Francji, w loży Róża Wiatrów. Przez wiele lat była dziennikarką tygodnika „Nie”.

DLACZEGO NIE

– Zasadnicze znaczenie dla oceny masonerii dla każdego wierzącego ma opinia Kościoła – podkreśla ks. prof. Andrzej Zwoliński, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor książki „Wokół masonerii”. – Od ponad 275 lat pozostaje ona niezmienna: Kościół katolicki i masoneria to dwie organizacje, dwa światopoglądy i dwie wiary, które się wzajemnie wyłączają i potępiają. Stanowisko to było podtrzymywane przeszło 400 razy przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Przez ponad dwa i pół wieku, które upłynęły od ukazania się pierwszej antymasońskiej encykliki, papieże wydali 14 encyklik, w których jednoznacznie potępili wolnomularstwo. Ta radykalna ocena dotyczy głównie założeń ideologicznych masonerii, nie zaś ambicji politycznych. Kościół nie jest na tym obszarze „konkurentem” – podkreśla ks. prof. Zwoliński.PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
 

Najwyżej oceniane artykuły

SALON DZIENNIKARSKI