20 maja
niedziela
Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Priorytety rządu - skupione na rodzinie

Ocena: 0
259

– Państwo polskie chce budować mocną politykę rodzinną – zapewniła Elżbieta Rafalska. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Rodziny.

fot. Twitter.com / MRPiPS

Trzydniowe wydarzenie odbywa się pod hasłem „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”.

W swoim wystąpieniu minister Rafalska podkreśliła, że wszystkie priorytety aktualnej polityki społecznej zawierają odwołanie do rodziny. Wyjaśniła, że priorytety te można sformułować następująco: stworzenie warunków do podejmowania decyzji o rodzicielstwie; ograniczenie ubóstwa, szczególnie w rodzinach wychowujących dzieci; wsparcie osób starszych, podtrzymywanie ich aktywności i zapewnienie ich udziału wżyciu społecznym; wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zauważyła, że gdy myśli się o polityce rodzinnej, to przede wszystkim – zwykle – ma się na myśli rodziny z dziećmi. – Dzieci to grupa, która w powszechnym odczuciu powinna być objęta szczególną ochroną – powiedziała minister Rafalska.

W tym kontekście przypomniała o programie "Rodzina 500+", który – jak powiedziała – jest wyrazem przekonania, że takie wsparcie rodzin stanowi inwestycję w kapitał ludzki. Nie mniej ważnym aspektem programu jest jego cel pronatalistyczny. Minister dodała, że program wspiera dzietność poprzez likwidację finansowych barier, które utrudniają podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny. Rafalska podkreśliła, że ten efekt już ma miejsce, bowiem pojawiają się pierwsze sygnały o wzroście dzietności w Polsce.

Prelegentka zauważyła jednak, że rodziny to po prostu wszystkie osoby połączone więzią, dlatego szeroko rozumiana polityka rodzinna polega na wsparciu dla rodzin w trudnej sytuacji, ale także osób wymagających szczególnej ochrony: starszych i niepełnosprawnych. – Obie te grupy potrzebują wsparcia finansowego oraz dostępu do usług pomocowych – powiedziała minister.

Wyjaśniła, że polityka senioralna to nie tylko opieka nad osobami starszymi, ale także działania promujące ich aktywność i angażowania w życie społeczne. Z kolei do rodzin z osobami niepełnosprawnymi kierowany jest program "Za życiem”, którego realizację rozpoczęto w tym roku. W jego ramach zaplanowano m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

– Głęboko wierzymy, że dzięki tym działaniom życie polskich rodzin stanie się łatwiejsze, a żadna rodzina nie będzie czuła się pozostawiona sama sobie – powiedziała minister Rafalska.

Zapewniła, że państwo polskie chce budować mocną politykę rodzinną, realizować konstytucyjna zasadę subsydiarności. Wyjaśniła, że nie chodzi o wyręczanie rodziny, ale jej wspieranie. – Dzietność polskich rodzin jest dla nas ważna, a rodzina wielodzietna zasługuje na szacunek, ponieważ trud wychowania w rodzinie wielodzietnej jest zwielokrotniony – podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Organizatorami odbywającego się Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Rodziny jest Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród współorganizatorów są m.in. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej czy Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

W trakcie kolejnych kongresowych dni podejmowane będą kwestie dotyczące sytuacji rodzin w kontekście migracji zarobkowej, istoty więzi małżeńskiej, znaczenia wartości w budowaniu więzi w rodzinie. Goście z zagranicy mówić będą natomiast o sytuacji małżeństw i rodzin w Rosji, na Białorusi, we Francji czy Niemczech.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


Najczęściej czytane artykuły

SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły