25 stycznia
wtorek
Pawła, Miłosza, Elwiry
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Gdy leczenie trwa dłużej

Ocena: 5
671

Okres pobierania zasiłku chorobowego nie zawsze wystarczy, by dojść do zdrowia. Wtedy warto postarać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

fot. pixabay.com

Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie 182, a w niektórych przypadkach 270 dni. Czasami zdarza się jednak, że nawet taki okres nie pozwala na dojście do zdrowia i powrót do pracy. Wtedy można wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne.

Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić ubezpieczony, jest to, by stan zdrowia rokował odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Ocenia to lekarz prowadzący przed upływem okresu zasiłkowego. Jeśli uzna, że dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwolą na powrót do pracy, wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9). Do zaświadczenia należy wtedy dołączyć wniosek (ZNp-7), dokumentację medyczną oraz wywiad zawodowy (OL-10). Wywiadu nie trzeba jednak składać, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego lub osoba niezdolna do pracy prowadzi działalność gospodarczą.

Uwaga: zaświadczenie od lekarza jest ważne przez miesiąc i w tym czasie należy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Lepiej też nie zwlekać z formalnościami. ZUS radzi, by przekazać dokumentację co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu zasiłkowego. Pozwoli to uniknąć przerwy w pobieraniu świadczeń. ZUS ma na rozpatrzenie wniosku 60 dni, licząc od daty wpłynięcia kompletnego wniosku.

 

BADANIE PRZEZ LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

Kolejnym krokiem na drodze do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika ZUS. Ocenia on stan zdrowia i wydaje specjalne orzeczenie. W sytuacji, w której stan chorego nie pozwala na dotarcie do ZUS, lekarz orzecznik może przeprowadzić badanie w miejscu pobytu danej osoby.

Od wydanego orzeczenia ubezpieczony może wnieść sprzeciw. Ma na to 14 dni od daty doręczenia dokumentu. Po ewentualnym sprzeciwie sprawą zajmie się komisja lekarska ZUS. Na podstawie jej orzeczenia wydawana jest ostateczna decyzja dotycząca tego, czy ubezpieczony ma prawo do świadczenia. Pamiętajmy jednak przy tym, że klient ZUS może odwołać się od niekorzystnej decyzji do sądu rejonowego.

Nietypowym przypadkiem, niejako poza opisanym schematem, jest osoba, która została skierowana przez lekarza orzecznika na badanie w celu przyznania renty. Lekarz orzecznik może wtedy uznać, że rokuje ona odzyskanie zdolności do pracy, i zamiast renty przyzna właśnie świadczenie rehabilitacyjne.

 

JAK DŁUGO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

Świadczenie nie będzie wypłacane dłużej niż przez 12 miesięcy (360 dni), jednak dokładny okres zależy od czasu, jaki jest potrzebny na przywrócenie zdolności do pracy. Przez pierwsze 3 miesiące świadczenie będzie wynosić 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (np. pensji), ale potem kwota spadnie do 75 proc. 100 proc. wysokości przysługuje za to kobietom w ciąży oraz osobom niezdolnym do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 


Przykład:

Pani Justyna od 5 marca do 30 lipca 2020 r. (148 dni) była chora z powodu nadciśnienia tętniczego. Z kolei od 31 lipca do 10 grudnia niezdolność do pracy przypadała w czasie ciąży. Pracodawca pani Justyny wypłacił wynagrodzenie za czas choroby od 5 marca do 6 kwietnia (33 dni) oraz zasiłek chorobowy od 7 kwietnia do 29 listopada (237 dni), łącznie za 270 dni. Wyczerpywał się limit przebywania na zasiłku, więc 20 października pani Justyna złożyła w ZUS dokumenty o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Lekarz orzecznik stwierdził, że jej stan zdrowia uprawnia do przyznania tego świadczenia na 5 miesięcy. ZUS wydał decyzję na okres od 30 listopada 2020 r. do 28 kwietnia 2021 r. (150 dni) i wypłacał świadczenie w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. 27 kwietnia 2021 r. pani Justyna urodziła dziecko i od tego momentu ZUS wypłaca jej już zasiłek macierzyński.


 

CZY KAŻDY MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Nie przysługuje ono osobie, która ma prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia. Nie otrzyma go również ubezpieczony, który jest w trakcie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, a także w okresie, w którym ma prawo do wynagrodzenia na podstawie szczególnych przepisów.

 

ŚWIADCZENIE MOŻNA STRACIĆ

W okresie otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego nie wolno pracować ani wykorzystywać zwolnienia niezgodnie z jego celem. Można wtedy stracić prawo do pieniędzy za miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Będzie tak także wtedy, gdy chory zostanie tymczasowo aresztowany lub skierowany do odbywania kary pozbawienia wolności.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 25 stycznia

Wtorek, III Tydzień zwykły
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
+ Czytania liturgiczne (rok C, :II): Mk 16,15-18
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter