15 sierpnia
poniedziałek
Napoleona, Stelii
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Program Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na 2021 rok

Ocena: 2.5
2469

Formacja duchownych i osób konsekrowanych

Wybierz życie!
Dni Pustyni z o. Timothy Radcliffe OP
19-21 lutego 2021

Ojciec Timothy będzie zgłębiał z uczestnikami prawdę, w jaki sposób wszystko w naszej wierze jest zaproszeniem do pełnego życia. „Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je obficie” (Jan 10.10). Tylko takie zaproszenie do życia może poruszyć do głębi wyobraźnię naszych współczesnych ”..
PROWADZI: o. Timothy Radcliffe OP, dominikanin, wieloletni profesor Nowego Testamentu na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 1992–2001 przełożony generalny Zakonu Kaznodziejskiego.

Rozeznawanie w procesie dojrzewania wychowanka
24-26 lutego 2021


Rozeznawanie w procesie formacji wychowanka nie dokonuje się jedynie w oparciu o gotowe normy i z góry ustalone reguły zachowań, lecz nade wszystko w oparciu o duchową wrażliwość formatora, jego wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha. Ważne jest, aby uchwycić najpierw faktyczny stan dojrzałości wychowanka, aby następnie pomóc mu wzrastać we wszystkich wymiarach jego życia: ludzkim, psychicznym, moralnym i duchowym. Formacja seminarzysty ma zmierzać do tego, aby ostatecznie on sam podjął twórczą odpowiedzialność za własne życie, relacje z Bogiem i ludźmi i aby nauczył się wybierać to, co służy wzrastaniu w powołaniu. W tak rozumianej formacji niezbędne jest towarzyszenie indywidualne, zwłaszcza kierownictwo duchowe.
PROWADZĄ: abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista; Amedeo Cencini FdCC – kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista. że bp Damian Bryl przewodniczący Zespołu ds. wprowadzenia Ratio pro Polonia oraz członkowie tegoż Zespołu.

Konsekrowani i posłani.
Ewangelizacja na nasze czasy
19-21 października 2021

Od dnia zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych. Każdy dzień do owego ostatniego, w którym przyjdzie Jezus po raz drugi jest bezcennym czasem dla głoszenia Ewangelii, którą jest On sam i świadczenia o Nim życiem ewangelicznym. Świat pilnie potrzebuje gorliwych ewangelizatorów. Wiele areopagów pozostaje nadal pustych. Uczestnicy będą prowadzeni do samego źródła ewangelizacji – do Biblii. Sześć spotkań z ewangelizatorami, konsekrowanymi i posłanymi przez Boga, którzy w Starym i Nowym Testamencie uczą nas żarliwości i pasji w głoszeniu Słowa. Sesja dla osób konsekrowanych oraz liderów Szkół Nowej Ewangelizacji.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak, wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista.

Bibliodrama - warsztaty

Spragnieni miłości
18-20 stycznia 2021


O tym, czym jest miłość? Jak ją rozumieć i przeżywać? O pragnieniu i spełnieniu się w niej. O tęsknotach oraz obawach dotyczących bliskości, a także o tym, dlaczego pragnienie intymnych i głębokich relacji budzi lęk? Zapraszamy do niezwykłej, muzycznej przygody z Pieśnią nad Pieśniami. Przeplatać się będą: słowo i dźwięk, rytm i ruch, melodia i taniec. Słowo Boże o miłości będzie usłyszane, wyśpiewane i zatańczone. Przeżywać je będziemy całym sobą: w umyśle, emocjach i ciele.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Agnieszka Fiuk - pianistka, wokalistka, kompozytor, autorka projektów muzycznych opartych o Księgi Pisma Świętego (Psalmy, Pieśń and Pieśniami), żona i mama trójki dzieci.

Pojednanie
24-26 września 2021


Czy i na ile jest możliwe pojednanie z Bogiem, innymi i z samym sobą? Podobnie, jak przebaczenie jest procesem, który ma swoją dynamikę: żeby było prawdziwe, musi dojrzeć w ludzkich sercach.
Punktem wyjścia naszych warsztatów jest historia konfliktu pomiędzy dwoma braćmi - Jakubem i Ezawem. Wspólnie pochylimy się nad dwudziestym siódmym rozdziałem Księgi Rodzaju i nad tym, co stało się później w życiu każdego z nich. Wchodząc w świat Biblii przez wyobraźnię, pracę ciałem i używając różnych dziedzin sztuki mamy szansę głębokiego doświadczenia czym jest pojednanie. To doświadczenie duchowe może poszerzyć w nas zakres wolności i prowadzić do pełniejszego korzystania z własnych zasobów, w drodze do bardziej zdrowego i szczęśliwego życia, i czerpania radości z więzi z Bogiem i innymi.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Katarzyna Kamińska - nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy, asystent psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy.

Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł.; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 50 zł.  W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

Bibliodrama jest procesem interakcji między Słowem Bożym i grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych

Szkoła im. św. Jana Pawła II prowadzona jest przez CFD pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych adhortacji Pastores dabo vobis i Verbum Domini. Szkoła ma cykl dwuletni i obejmuje 10 sesji pięciodniowych i dwie serie rekolekcji ośmiodniowych. Przyjmowane są do niej osoby zaangażowane w pracy formacyjnej lub przeznaczone do niej w najbliższej przyszłości: rektorzy, dyrektorzy studiów, prefekci, ojcowie duchowni, mistrzowie nowicjatów i postulatów. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie się w porozumieniu z przełożonymi do udziału we wszystkich sesjach i rekolekcjach dwuletniego cyklu Szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwisko..........................
Imię ..................................
Adres ................................
@.......................................
Zawód................................
Rok urodzenia .................................

Należy postawić krzyżyk przy wybranych rekolekcjach lub sesjach. Po przysłaniu na adres Centrum Formacji Duchowej karty zgłoszenia oraz zaadresowanej na siebie koperty ze znaczkiem, zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje lub sesję.

Ze względów organizacyjnych przydzielanie pokoi jednoosobowych należy do organizatorów. Prosimy w tej materii o postawę pełnego zrozumienia i dostosowanie się do naszych decyzji. Uwrażliwmy również na solidność zgłoszeń. Rezygnacja z zadeklarowanego wcześniej uczestnictwa powinna być możliwie najwcześniej zgłoszona w sekretariacie CFD. Dotyczy to zarówno osób korzystających z noclegów jak i dochodzących na sesję. Nie odwołanie zgłoszenia w sytuacji rezygnacji obciąża organizacyjnie CFD i uniemożliwia przyjęcie innych osób, na zwolnione miejsca.

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
Spotkanie z Jezusem przy stole
Dufny czy ufny?
"Gwałtownicy Królestwa”

Szkoła Biblijna

Jezus w Jerozolimie w dniach męki i śmierci
„Jeśli Bóg z nami, którzy przeciwko nam”
Dni Duchowości Biblijnej

Szkoła Lectio Divina

Meditatio. Jak medytować Słowo?

Szkoła Kierownictwa Duchowego

Świętość i szczęście. Osiem błogosławieństw w codzienności
Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ale się nim staje

Szkoła Wiary

Uświęć je rosą Twojego Ducha...

Formacja duchownych i osób konsekrowanych

Wybierz życie!

Rozeznawanie w procesie dojrzewania wychowanka
Konsekrowani i posłani. Ewangelizacja na nasze czasy

Bibliodrama - Warsztaty

Spragnieni miłości
Pojednanie

Rekolekcje Lectio Divina

8 – 16 marca 2021 (etapy: I-IV)
24 kwietnia - 2 maja 2021 (etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie. Prowadzi Krzysztof Wons SDS)
24 maja – 1 czerwca 2021 (etapy: I-IV i Lectio divina z Maryją. Prowadzi ks. Joachim Stencel SDS)
2 -10 lipca 2021 (etapy: I-IV)
4-12 sierpnia 2021 (etapy: III i Pogłębienie: Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną. Prowadzi Krzysztof Wons SDS)
1-9 września 2021 (etapy: I-IV)
1-9 grudnia 2021 (etapy: I-II, IV i List do Tytusa. Prowadzi ks. Piotr Szyrszeń SDS)

Ćwiczenia Ignacjańskie

28 grudnia 2019- 5 stycznia 2021 (tygodnie: I-IV)
27 stycznia -4 lutego 2021 (tygodnie: I-IV)
22 - 30 czerwca 2021 (tygodnie: I-IV)
16 – 24 sierpnia 2021 (tygodnie: I-IV)
6-14 października 2021 (tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2021 - 5 stycznia 2021 (tygodnie: I-IV)

Uwaga! Osoby zgłaszające się na Rekolekcje Lectio Divina oraz Ćwiczenia Ignacjańskie przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej wcześniej ankiety rekolektanta. Ankiety są dostępne w sekretariacie CFD i na stronie internetowej www.cfd.salwatorianie.pl

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zobowiązuję się odwołać możliwie najszybciej moje zgłoszenie.

Data........................................................ Podpis ..........................................................................

Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (012) 269 23 97; tel./fax (012) 254 60 60
kom. 0 694 448 170
e-mail: cfd@salwatorianie.pl
www.cfd.salwatorianie.pl

Dojazd do Centrum Formacji Duchowej

Od Dworca PKS i PKP Kraków Główny tramwajem nr 52 (przystanek przy ul. Lubicz) w kierunku „Czerwone Maki”. Należy wysiąść na przystanku „Kapelanka”, przejść na drugą stronę ulicy, skręcić w prawo w ul. Twardowskiego (za stacją BP na światłach), potem skręcić w lewo w ul. Ceglarską i św. Jacka, która prowadzi bezpośrednio do Centrum. Informacja dla osób dojeżdżających samochodem: ul. św. Jacka, przy której znajduje się CFD, jest jednokierunkowa! Po zjechaniu z ul. Kapelanka (za stacją BP na światłach) w ul. Twardowskiego, należy skręcić w lewo w ul. Ceglarską. Jadąc prosto ul. Ceglarską mija się ul. św. Jacka („zakaz wjazdu B-2”), a potem widoczne po prawej stronie zabudowania naszego klasztoru. Po przejechaniu wśród starych zabudowań na nowym osiedlu należy dwukrotnie skręcić w prawo i ul. św. Jacka dojechać do naszego domu. Na trasie dojazdu znajdują się tabliczki z napisem „Salwatorianie”, wskazujące kierunek do CFD.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 15 sierpnia

Poniedziałek, XX Tydzień zwykły – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Łk 1, 39-56
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszNajczęściej czytane artykułyNajczęściej czytane komentarzePOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter