13 sierpnia
sobota
Diany, Hipolita, Poncjana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Program Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na 2021 rok

Ocena: 2.5
2466

Szkoła Biblijna

Jezus w Jerozolimie
w dniach męki i śmierci
19-21 marca 2021


Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa można rozważać w zarówno w perspektywie historyczno-topograficzno-geograficznej, jak i teologicznej. Obydwie dotyczą Jerozolimy i konkretnych miejsc, o których pamięć zachowała się i trwa do dzisiaj. Przedmiotem sesji będzie wskazanie tych miejsc oraz pogłębiona refleksja nad tym, co się w nich dokonało. Celem jest przybliżenie realiów i znaczenia najważniejszego etapu biblijnej historii zbawienia. Uczestnicy będą także zaproszeni, aby na drodze modlitwy Słowem towarzyszyć Jezusowi w dniach Jego męki śmierci
PROWADZI: ks. Waldemar Chrostowski, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW

„Jeśli Bóg z nami, którzy przeciwko nam”
List do Rzymian, rozdział 8
27-29 sierpnia 2021

W Liście do Rzymian słyszymy hymn św. Pawła o Bogu, który zawsze jest po stronie. człowieka. Paweł pisze o tym, czego sam doświadczył. Odkąd dał się pokonać przez Światłość - Jezusa i stanął po Jego stronie, z człowieka ślepego stał się widzącym - zobaczył i przekonał się, że Bóg jest zawsze po jego stronie. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam…” oto synteza wiary człowieka nawróconego, który jest pewny, że u jego boku jest Bóg. Z Jego obecności czerpie siłę i nadzieję. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do modlitwy wersetami Listu do Rzymian, aby w świetle słowa Bożego pogłębić osobiste doświadczenie wiary w Boga Adwokata, Goela, Parakleta.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.

Dni Duchowości Biblijnej
Bóg karzący czy łaskawy?
11-14 listopada 2021


Od zamierzchłej chwili stworzenia opisanej w Księdze Rodzaju aż do czasów Apokalipsy, Bóg objawia człowiekowi swe oblicze, zapraszając do bliskiej relacji z sobą. To Boże oblicze jest niezmiennie, zawsze dostojne, piękne, święte i przeniknięte ojcowską troską i miłością do wszystkich ludzi, choć wobec pychy, grzechu i bezbożności ludzkiej przybiera też wyraz stanowczy i surowy, aby pobudzić do przemiany życia. Gniew i surowość na Jego obliczu nie trwają wiecznie, lecz ustępują miejsca łaskawości i miłosierdziu. W czasie sesji uczestnicy będą zaproszeni do odkrywania w Biblii piękna Bożego oblicza, które na różny sposób rozbłyska swym niezmiennym blaskiem. W programie sesji: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy Słowem ze Starego i Nowego Testamentu. Zostanie zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni.      
PROWADZĄ: ks. Dariusz Dziadosz, wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; ks. Wojciech Węgrzyniak, wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista; s. Joanna Nowińska SM – ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo wykładowca Starego Testamentu i pism Janowych na UPJPII w Krakowie, w seminarium duchowny Księży Misjonarzy.  

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

Szkoła Lectio Divina
Meditatio. Jak medytować Słowo?
17-19 listopada 2021


Po ubiegłorocznej sesji poświęconej lectio, uczestnicy będą wprowadzani w praktykę lectio divina na etapie meditatio. Jeśli lectio rozpoczynamy od pytania „co mówi tekst biblijny sam w sobie?”, to w meditatio następuje etap konfrontacji ze słowem Bożym, by usłyszeć co Bóg mówi w tekście do mnie i o mnie. Sesja przeznaczona dla osób, które są na drodze lectio divina i osobiście korzystają z formacji rekolekcyjnej w programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina w wierze”.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

Szkoła Kierownictwa Duchowego

Świętość i szczęście.
Osiem błogosławieństw w codzienności
1 – 3 października 2021


Czym jest świętość? Jak ją rozumieć? Czym jest szczęście, jak je opisać? Dążenie do świętości poród codziennych pokus, słabości i grzechów. "Ludzkie szczęście" pośród "codziennych nieszczęść": kruchości świata, ułomności człowieka: jego ciała, psyche i duszy. Czy Jezus utożsamia świętość ze szczęściem? Oto kilka przykładowych pytań, do których Autor będzie nawiązywał w sesji.
PROWADZI: Józef Augustyn SJ - rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej.

Nikt nie rodzi się chrześcijaninem,
ale się nim staje
5-7 listopada 2021

„Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki" (Papież Franciszek). Są to słowa, które wydają się bardzo aktualne, w czasie koronawirusa, który dla jednych jest czasem odkrywania na nowo ważnych wartości duchowych, gdy inni natomiast będą przeklinać Boga, iż nie interweniuje, by nas ratować i zostawia nas naszemu losowi. Jest to potwierdzenie prawdy, iż nie rodzimy się chrześcijanami, ale stajemy się nimi, przeżywając do głębi także kryzysy, aż nauczymy się ufać Bogu, który jako pierwszy ufa nam; nie opuszcza nas. Jeśli już, to zostawia nam wolność; nie narzuca nam swojej miłości, po prostu chce, żebyśmy Go wybrali. Z miłości.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

Sesje Szkoły Kierownictwa Duchowego przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i medytacji. Uczestnicy wprowadzani są w modlitwę egzystencjalną i rozeznawanie duchowe. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

Szkoła Wiary

Uświęć je rosą Twojego Ducha...
Duch Święty i sakramenty
7-9 maja 2021


To, czego dotknie Duch Święty zostaje przemienione. W każdym sakramencie dokonuje się takie przyjście i uświęcające dotknięcie Świętego Ducha, które nazywamy epiklezą. W czasie tej sesji będziemy starać się czytać sakramenty - rytuał i teksty modlitw - w kluczu działania Ducha Świętego, odkrywając, że bez Niego nie istnieje żadna celebracja, że On jest duszą liturgii i że w liturgii aktualizuje się nieustannie wydarzenie Pięćdziesiątnicy.
PROWADZI: ks. Krzysztof Porosło, kapłan archidiecezji krakowskiej, dogmatyk i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii i organizator rekolekcji liturgicznych "Mysterium fascinans"

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 sierpnia

Sobota, XIX tydzień zwykły
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Mt 19, 13-15
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszPOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter