14 czerwca
piątek
Bazylego, Elwiry, Michala
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Misje są sprawą wiary

Ocena: 0
847

Św. Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że misje są sprawą wiary, jej wyrazem i sprawdzianem. Papież Benedykt XVI pisał o misjach, że wynikają one z chrześcijańskiej miłości. Papież Franciszek często przypomina, że poprzez zaangażowanie misyjne wypełniamy nasze chrzcielne powołanie uczniów-misjonarzy.

Żyjemy wieloma sprawami, skupiając się na codziennych problemach i trudnościach. Przeżywamy niepokój o przyszłość, o to, jak potoczą się losy Europy i świata, a także naszej ojczyzny. Niepokój ten podsycają codzienne złe wiadomości: wojna, kryzys energetyczny i ekonomiczny, nieustanne tarcia polityczne, brak spokoju na granicach…

 


DLACZEGO MISJE AD GENTES?

W październiku, gdy obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, Kościół proponuje nam refleksję i zaangażowanie misyjne. Przypominamy sobie, że jesteśmy uczniami-misjonarzami Chrystusa. Warto zatem postawić sobie zasadnicze pytanie: dlaczego mam troszczyć się o misje i wspierać misjonarki i misjonarzy?

Pierwsza odpowiedź nasuwa się sama: tego chce Chrystus. To On powierzył wszystkim ochrzczonym mandat misyjny. Uroczyście zobowiązał swój Kościół, swoich uczniów i naśladowców, by szli na cały świat i głosili Jego Ewangelię, czynili innych uczniami i tworzyli wspólnoty wiary. Zatem nasza wierność misjom jest wiernością nakazowi Pana nas posyłającego. Jest wypełnieniem zadania, do którego On powołał Kościół.

Drugi powód ofiarnego zaangażowania się w misyjne dzieło Kościoła poddaje nam miłość. Ten, kto jest szczęśliwy i posiadł skarb wiary, nie zatrzymuje go egoistycznie dla siebie. Nie ukrywa go w czeluściach swego serca, ale pragnie podzielić się nim z innymi. Kochani przez Chrystusa, doświadczając radości i piękna wiary, pielęgnując w sobie nadzieję na życie wieczne, chcemy – niejako spontanicznie – dzielić się tymi wartościami z innymi ludźmi. Pragniemy, aby i oni poznali Chrystusa, pokochali Go i doświadczyli Jego łaski. Nikt nie wierzy sam i nikt wiary nie otrzymuje wyłącznie dla siebie. Jest ona skarbem, który łatwo się dzieli z innymi.

 


ŚWIADECTWO MIŁOŚCI KU BOGU I CZŁOWIEKOWI

Misjonarze idą na krańce świata z orędziem pokoju, błogosławieństwa i łaski. Głoszą Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Nie tylko angażują się w głoszenie słowa Bożego i nauczanie katechizmu, szafowanie sakramentów świętych, ale też codziennie dają świadectwo miłości chrześcijańskiej. Dzielą się z tymi, do których zostali posłani, tym, co posiadają, co jest najcenniejsze. Budują szkoły i przedszkola, ośrodki zdrowia i porodówki, ochronki i schroniska dla sierot, starców, niepełnosprawnych. Karmią głodujących i odziewają nagich.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji od lat towarzyszy ich posłudze misyjnej, wspierając misje finansowo i materialnie. Dzięki darczyńcom Dzieła każdego roku misjonarze otrzymują pieniądze na realizację dzieł ewangelizacyjnych, charytatywnych, edukacyjnych i medycznych. Są to projekty bardzo konkretne i życiowe: budowa studni, remont przedszkola, dożywianie głodujących, przekazanie lekarstw na malarię dla ubogich… To – tak by się wydawało – niewielkie gesty miłości, ale w rzeczywistości misyjnej bardzo cenne i potrzebne.

Szczególną troską Dzieło Pomocy otacza dzieci i młodzież z krajów misyjnych. Finansuje ich edukację, stwarza lub poprawia warunki do nauki. Przykładem tej troski jest budowa szkoły w Gitega-Songa wspólnie z siostrami ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus czy też generalny remont szkoły w Kakaikelaki w Kamerunie, którą prowadzą siostry michalitki. U progu nowego roku szkolnego Dzieło finansuje również zakup przyborów szkolnych, podręczników, zeszytów i pomocy dydaktycznych. Można się przyłączyć, wysyłając SMS o treści „Misje” na numer 72 032 (2,46 zł z VAT). Zebrane w ten sposób środki trafią na projekty edukacyjne Dzieła.

Nie bądźmy obojętni na sprawy misji. Otoczmy modlitwą misjonarzy i poprzez naszą ofiarę dołączmy do grona darczyńców misji. Odkryjemy wtedy, jak wiele radości i satysfakcji daje bezinteresowne pomaganie bliźnim.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 czerwca

Czwartek, X Tydzień zwykły
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 5, 20-26
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
Nowenna do św. Brata Alberta 8-16 VINajwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter