1 grudnia
wtorek
Natalii, Eligiusza, Edmunda
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Litania Dominikańska do Matki Bożej we wszelkich "potrzebach i utrapieniach"

Ocena: 5
1752

Litania Dominikańska jest starsza od Loretańskiej. Przez wieki uważana była za jedną z najskuteczniejszych modlitw, jakie wierni zanosili do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, prosząc o pomoc we wszelkich „potrzebach i utrapieniach”. Kardynałowie mówili o niej: „strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne”. Sam Prymas Wyszyński odmawiał tę litanię podczas swojego pobytu w więzieniu w Stoczku Warmińskim. Dziś w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny szczególnie zachęcamy do odmówienia tej pięknej modlitwy.

Źródło: print screen YouTube/Langusta na palmie

Litania Dominikańska (pdf, wersja recytowana, śpiewana)

Panno, usłysz nas,
Panno, wysłuchaj nas.
 
Ojca z niebios oblubienico uwielbiona, – zmiłuj się nad nami.
Syna Bożego Matko błogosławiona,
Ducha Świętego mocą zapłodniona,
Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona,
 
Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona,
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona,
Przez Patriarchów upragniona,
Przez Proroków oznajmiona,
Z Apostołami w Wieczerniku zjednoczona,
Z Męczennikami męką uświęcona,
Przez Wyznawców wysławiona,
Przez Dziewice ulubiona,
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona,
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona,
Święta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Manno słodkości
Płomieniu miłości
Gałązko wonności
Władczyni godności
Obrończyni naszej słabości
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Perło kosztowna
Komnato stosowna
Królowo cudowna
Bramo warowna
Aniołów radości bezmowna
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko wybrana
Przed wiekami umiłowana
Linio prosto narysowana
Wieżo ku niebu zbudowana
Przyjaciółko niezrównana
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Piersi miodna
Aniołom podobna
Różami zdobna
Niebios godna
Miłością płodna
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Owieczko łagodna nad panny
Córko matki swej Anny
Gładząca czyn Ewy zachłanny
Okrzyku nieustanny
Słodyczy anielskiej manny
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Najśliczniejsze stworzenie
Wyższa nad pokolenie
Bożych praw utwierdzenie
Cała czysta jak istnienie
Przyjaźni połączenie.
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Miłosierdzia naczynie
Pogodo, co nie przeminie
«Łaskiś pełna» Twe imię
Wśród niewiast świecąca jedynie
Proś, niech nas kara ominie.
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Piersi słodka krynico
Wysoka służebnico
Sybillińska dziewico
Pod krzyżem lamentnico
Jasna miłości świeco.
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko Pana i Boga
Człowieka nadziejo droga
Bóstwa sługo uboga
Szatana klęsko sroga
Aniołów Pani błoga.
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś,
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa,
Tyś Królową, Maryjo, rządź nami, prowadź,
 
Oświecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa,
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa.
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Bądź nam łaskawa, Maryjo najlitośniejsza
Bądź łaskawa, Maryjo najłagodniejsza.
 
Przez święty dzień Twojego narodzenia, – wspomagaj nas, Pani.
Przez święty dar Twojego przyzwolenia,
Przez święty ślub dziewictwa Twojego Panno, Gwiazdo morza
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie nosiła
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła
Przez radość Twoją, kiedyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była
Przez święte ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem swym Błogosławionym przebywała
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała
Przez święty dzień sobotni, kiedyś wiarę zachowała
 
My grzeszni Ciebie, Maryjo, prosimy, – wysłuchaj nas.
Abyś Kościół Twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła, Ciebie prosimy, – wysłuchaj nas.
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości
Aby przez wieki trwała w mocy nasza Reguła
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie
By podobał się Tobie nasz klasztor w każdej próbie
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam jednała
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego
 
Córko Boga, Maryjo, – wejrzyj na nas!
Córko Joachima, Maryjo, –  kochaj nas!
Córko Anny, Maryjo, –  przyjmij nas!
 
Owieczko Boża, Tyś nadziei Brama, przenieś nas do Syna, Maryjo.
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo.
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim,
co czas wygnania przeżyją. Amen.
 
Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże,
za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi
wraz ze wszystkimi Świętymi,
ochraniaj nasz dom i nasz Zakon od wszystkich przeciwności
oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Szczególnie polecamy wersję śpiewaną Litanii Dominikańskiej:

Druga wersja Litanii Dominikańskiej (pdf):

Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo, nieszczęśliwych nadziejo i utrapionych słodkie pocieszenie – módl się za nami.
Najświętsza Matko Chrystusa,
Bogurodzico Dziewico,
Najczystsza z Matek,
Matko nienaruszona,
Ze wszystkich dziewic najpierwsza,
Zawsze Dziewico,
Łaski Bożej pełna,
Córo Króla wiekuistego,
Matko i Oblubienico Chrystusa,
Świątynio Ducha Świętego,
 
Święta Maryjo, niebios Królowo, – módl się za nami.
Pani Aniołów,
Drabino do Boga,
Bramo Raju,
Matko nasza i Pani,
Prawdziwa nadziejo nasza,
Matko nasza,
Zaufanie wszystkich wierzących,
 
Święta Maryjo, pełna miłości Boga, – módl się za nami.
Władczyni nasza,
Źródło słodyczy,
Matko miłosierdzia,
Matko Księcia nad wiekami,
Matko radząca najszczerzej,
Matko głęboko wierząca,
Zmartwychwstanie nasze,
 
Święta Maryjo, wszelkiego stworzenia odnowienie, – módl się za nami.
Światła wiekuistego Rodzico,
Któraś nosiła Stwórcę wszechświata,
W której Słowo Ciałem się stało,
Komnato skarbu Bożego,
Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy,
Tajemnic Bożych Powiernico,
Wybawicielko nasza prawdziwa,
 
Święta Maryjo, skarbie wierzących, – módl się za nami.
Najpiękniejsza Pani,
Tęczo pełna radości,
Matko prawdziwego wesela,
Drogo nasza do Pana,
Orędowniczko nasza,
Święta Maryjo, gwiazdo na niebie najjaśniejsza, – módl się za nami.
Nad księżyc światlejsza,
Blaskiem słońce przyćmiewająca,
Matko Boga wiekuistego,
 
Święta Maryjo, która rozpraszasz ciemności wiecznej nocy, – módl się za nami.
Która niweczysz wyrok naszego potępienia,
Źródło prawdziwej mądrości,
Światło rzetelnej nauki,
Radości nasza bezcenna,
Radości nasza bezcenna,
Upragniona narodom,
Pożądanie wzgórz wiekuistych,
Zwierciadło, w którym Boga oglądamy,
Nad wszystkich świętych najświętsza,
Wszelkiej chwały najgodniejsza,
 
Święta Maryjo, najłaskawsza Pani, – módl się za nami.
Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia,
Dobroci pełna,
We wszelką słodycz obfitująca,
Wspaniałości Aniołów,
Kwiecie Patriarchów,
Pokoro Proroków,
Skarbie Apostołów,
Chwało Męczenników,
Chlubo kapłanów,
Ozdobo dziewic,
Lilio czystości,
 
Święta Maryjo, między niewiastami błogosławiona, – módl się za nami.
Ratunku zagubionych,
Sławo sprawiedliwych,
W Boże zamysły wtajemniczona,
Ze wszystkich kobiet najświętsza,
Najjaśniejsza Pani,
Perło Boskiego Oblubieńca,
 
Święta Maryjo, pałacu Chrystusowy, – módl się za nami.
Panno niepokalana,
Świątynio Pańska,
Chwało Jerozolimy,
Radości Izraela,
Córo Boża,
Najukochańsza Oblubienico Chrystusa,
Gwiazdo morza,
 
Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją i dotknij serc naszych, aby oświecić i wybawić nas grzeszników, – módl się za nami.
Diademie na głowie Najwyższego Króla,
Czci najgodniejsza,
Pełna wszelkiej słodyczy,
Zasługo na życie wieczne,
Bramo Królestwa Bożego,
Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana,
Różo, która wiecznie kwitniesz,
Kosztowniejsza od całego świata,
Ponad skarb wszelki upragniona,
Nad niebo wyższa,
Od Aniołów czystsza,
Wesele Archaniołów,
Wszystkich świętych rozradowanie,
Czci i chwało, sławo i ufność nasza,
Maryjo, Córo Boża, – wejrzyj na nas.
Maryjo, Córo Joachima, – kochaj nas.
Maryjo, Córo Anny, – daj nam spocząć po smutkach wygnania.
 
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi, wraz ze wszystkimi świętymi, ochraniaj nasz dom i nasz Zakon od wszystkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

tłum. Jan Góra OP

Źródło: swieccy.dominikanie.pl, sluzew.dominikanie.pl

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 1 grudnia

Wtorek, I Tydzień Adwentu
+ Dzień Powszedni albo wspomnienie bł. Karola de Foucauld
Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Iz 11,1-10; Ps 72,1b-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24
+ Komentarz do czytań1 (Bractwo Słowa Bożego)
+ Komentarz do czytań2 (Bractwo Słowa Bożego)Najczęściej czytane artykuły

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter