13 kwietnia
wtorek
Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ksiądz Zieja i mariawici

Ocena: 0.4
940

W jednej ze scen filmu „Zieja” tytułowy bohater w 1926 r. pielgrzymuje pieszo i bez paszportu do Rzymu. Nie była to jedyna pielgrzymka charyzmatycznego kapłana do Wiecznego Miasta.

fot. wikipedia

W 1930 r. wybrał się tam ponownie, w podartej chłopskiej sukmanie, ale z paszportem. W opublikowanej w 1991 r. rozmowie z Jackiem Moskwą pt. „Życie Ewangelią” wspomina: „Do Florencji koleją, a stamtąd przez wszystkie franciszkańskie miasta: Foligno, Spoleto, Asyż, wędrowałem do Rzymu ubrany w podarty strój poleskiego żebraka. (….) Tak ubrany przyszedłem do Bazylki św. Piotra. Strażnicy bardzo się zastanawiali, czy mnie wpuścić, ale jakoś wszedłem. Dostałem się do bocznej kaplicy, gdzie kanonicy watykańscy odmawiali głośno brewiarz. Ja także swój z plecaka wyjąłem i tak modliliśmy się razem: oni w swoich kanonickich strojach, a ja w szatach żebraka”.

 


ZARYS SŁUŻEBNIKÓW

Ks. Zieja nie przyszedł do Rzymu z pustymi dłońmi. Przyniósł przetłumaczoną na łacinę broszurę, zatytułowaną „Zarys sposobu życia synów Królestwa Chrystusowego i służebników jego Ewangelii” – rodzaj programu życia ewangelizatorów parafialnych. „Napisałem to po polsku – wspomina w rozmowie z Moskwą – pan Nowowiejski przetłumaczył mi to dokładnie na łacinę. Kiedy wchodziłem do Bazyliki św. Piotra, wsunąłem projekt do skrzynki pocztowej, która tam była. Nie podając swojego adresu, ani kto to napisał. Chciałem tylko, żeby tam w Watykanie projekt takiego grona Misjonarzy Królestwa Bożego pozostał”.

Dziesięć lat temu, podczas badań zasobów mariawickich w archiwum Kongregacji Nauki Wiary, natknąłem się na „Zarys sposobu życia synów Królestwa Chrystusowego i służebników jego Ewangelii” ks. Ziei – po polsku i po łacinie. Nie jest to jednak ten sam dokument, który poleski proboszcz włożył do watykańskiej skrzynki pocztowej. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że dokument, który miałem w ręku, został przesłany Piusowi XI przez ówczesnych przywódców mariawickich: abp. Jana Kowalskiego i bp. Romana Próchniewskiego. 18 listopada 1929 r. skierowali oni do papieża pismo, w którym poruszali sprawę przywrócenia mariawitów do jedności z Kościołem rzymskokatolickim i sformułowali warunki zjednoczenia. „To zjednoczenie – pisali – Duch Święty już wcześniej nam podpowiadał. Na przeszkodzie stały jednak ciągłe prześladowania, których (...) doświadczaliśmy w swojej ojczyźnie. (...) Gdy jednak niedawno, a mianowicie w lipcu tego roku, jeden z kapłanów rzymskokatolickich z diecezji pińskiej, niewątpliwie upoważniony do tego przez swojego czcigodnego biskupa Łozińskiego, napisał do nas list, przesyłając rodzaj statutów, według których możemy żyć i działać w jedności ze Stolicą Apostolską, w sercach naszych zrodziła się nadzieja, że nadszedł już czas osiągnięcia tej jedności”.

Wspomniany przez Kowalskiego i Próchniewskiego „rodzaj statutów” to właśnie „Zarys sposobu życia synów Królestwa Chrystusowego i służebników jego Ewangelii” ks. Jana Ziei. Przełożeni mariawiccy dołączyli go wraz z tłumaczeniem na łacinę i liścikiem autora. Materiały te w grudniu 1929 r. zostały przekazane do Archiwum Św. Oficjum i obecnie zamykają tamtejszy zbiór archiwaliów „mariawickich”.

 


STATUT NA JUBILEUSZ

W 1928 r. ks. Zieja przeniósł się do diecezji pińskiej, której pierwszy po wiekach pasterz – bp Zygmunt Łoziński podzielał jego radykalizm. Został proboszczem w ubogim, zaniedbanym duchowo i moralnie Łohiszynie. Parafia była spora, liczyła 3 tys. wiernych. Około połowy jej mieszkańców znalazło się jednak u baptystów, prowadzących na tamtych terenach ożywioną działalność ewangelizacyjną. Wtedy właśnie, jak o tym świadczy wspomniany liścik do ks. Kowalskiego, gorliwy duszpasterz opracował i cierpliwie wprowadzał w życie statuty, które następnie przesłali do Rzymu przełożeni mariawiccy.

Dokument składa się z 39 punktów. Na karcie tytułowej ks. Zieja zaznacza, że dokument został zredagowany w 1929 r., gdy Pius XI zapowiedział obchody Jubileuszu Odkupienia 1933 r. (jak wtedy przyjmowano, 1900 lat od Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa). W rozmowie z Moskwą podkreśla, że wzorował się na „Dziele” ks. Maxa Józefa Metzgera – austriackiego duchownego i teologa, przeciwnika hitleryzmu. Ks. Metzger zginął, zgilotynowany 17 kwietnia 1944 r. w więzieniu Brandenburg-Görden. W 2006 r. został otwarty jego proces beatyfikacyjny.

„Zarys sposobu życia synów Królestwa Chrystusowego i służebników jego Ewangelii” ks. Ziei chce być na pierwszym miejscu przypomnieniem „niektórych rzeczy zawartych w jednej regule – w Ewangeliach świętych przez Kościół Katolicki zachowanych, podawanych i wyjaśnianych”. Mimo że w tytule jest mowa tylko o „synach Królestwa Chrystusowego i służebnikach jego Ewangelii”, to w tekście jest mowa o „społeczności Braci i Sióstr”. Należą do niej zarówno kapłani, jak i świeccy, kobiety i mężczyźni. „Przełożonymi” mają być „Najniżsi Służebnicy” i „Najniższe Służebnice”. Stowarzyszenie ma być żywą „rodziną i społecznością”, „zorganizowaną i ciągle organizująca się”, a miejscem realizacji tych ideałów winna stawać się każda parafia i diecezja.

 


DLA NOWEJ EWANGELIZACJI

Ks. Zieja używa zwrotu „praca ewangelizacyjna”, którego przed II Soborem Watykańskim raczej unikano ze względu na skojarzenia z protestantyzmem. W dokumencie stwierdza: „Za naturalny teren i zasięg swej pracy ewangelizacyjnej niech bracia i siostry uważają swych współdomowników, najbliższe swoje otoczenie, a wreszcie parafię i diecezję jako żywe cząstki uorganizowane Świętego Kościoła Powszechnego. (…) »Służebnicy Królestwa« mają być organizmem wybitnie misyjnym – jakby kamieniami rzucanymi ręką Bożą na szańce zła (…) jakby płomieniem tego ognia, który Chrystus wyniósł w świat i pragnie, aby świat cały był zapalon”.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 kwietnia

Wtorek, II Tydzień Wielkanocny
Dzień Powszedni/wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika
«Trzeba wam się powtórnie narodzić».
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): J 3, 7b-15
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

- Reklama -


E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter