29 września
wtorek
Michala, Gabriela, Rafala
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - poniedziałek, II tydzień zwykły

Ocena: 5
839

Skoro Królestwo Boże właśnie nadeszło, a Syn Boży przebywa na ziemi razem ze swymi będącymi w oblubieńczej z Nim relacji uczniami – nie wypada się smucić, bo czasy Mesjańskie to nieustanne gody weselne, w czasie których zgodnie ze zwyczajem żydowskim i post, i ciężka praca są zakazane.

-teksty czytań-

fot. pixabay.com /CCO

  Komentarze Bractwa Słowa Bożego, Maciej Siekierski

Pierwsze czytanie: 1 Sm 15, 16-23

Sytuacja, w jakiej znajduje się lud Izraela, jest zarazem nowa i trudna. Nieprzyjaciele - Filistyni i plemiona kananejskie, wymagają reorganizacji życia społecznego i skupienia go wokół „nowości” - monarchii. Należy jednak pamiętać, że to Jahwe – prawdziwy Pan Izraela – decyduje, kto będzie rządził Jego ludem. Prowadzi to do charyzmatyczno-religijnego rozumienia królestwa izraelskiego. W końcu to Jahwe namaszcza króla i bez Jego błogosławieństwa władza traci swe podstawy. Dlatego też plany króla powinny być zgodne z wolą Jahwe. Pozornie nie budzące zastrzeżeń działania, gdy pozostają niezgodne z planem Boga, są z tego właśnie powodu uznane przez Boga za odstępstwo i stają się przyczyną odrzucenia przez Niego tak postępującego człowieka podobnego do tego, jakie znane jest z historii potopu. Choć w tym akurat przypadku chodzi tu i o złamanie zasady świętej wojny (cherem, czyli przeznaczenie zdobytych dóbr na ofiarę), a nie poddanie ich rytualnemu zniszczeniu i co nie mniej ważne - o przywłaszczenie sobie sprawstwa zwycięstwa – wyniku interwencji Boga, wynikająca z tych wydarzeń zasada ma charakter ogólny – wewnętrzne posłuszeństwo wobec woli Boga powinno zawsze decydować o działaniach człowieka i wyprzedzać wszelkie nawet najbardziej spektakularne zewnętrzne działania kultyczne.

Psalm responsoryjny: Ps 50, 8-9.16b-17.21-23

Psalm dzisiejszy stanowi wchodzące w skład celebracji liturgicznej łagodne w swojej formie pouczenie moralne, jakiego najprawdopodobniej ustami króla udziela swemu ludowi sam Bóg Izraela. Pieśń w swoim przekazie wyjaśniając ich prawdziwą naturę, nie odbiera wartości składanym ofiarom, ale zaznacza wyraźnie, że nie są one Bogu, ani do niczego niezbędne, ani też i miłe zwłaszcza, gdy nie wiążą się z odpowiednio czystą postawą duchową. Najistotniejszym celem ofiary ma być zawsze uwielbienie Boga i uznanie Go za Pana i Władcę Świata, a nie na przykład zacieśnianie więzi rodowych, czy też budowanie wokół czynności kultycznych swego rodzaju ośrodka państwotwórczego. Co więcej, wiara, by prowadzić do osobistego spotkania z Bogiem, nie może ograniczać się jedynie do znajomości prawa Bożego, ale musi przekładać się na życie wiernych. W innym przypadku zgodnie ze słowami Jahwe ostrzegającego swych wyznawców przed niebezpieczeństwami płynącymi z hipokryzji - żyjący jakby Boga nie było ‘grzesznicy’ dalecy od tego by ‘postępować uczciwie’, powinni dla własnego dobra powstrzymać się od werbalnego przywoływania poleceń Boga. W innym przypadku ich niespójne wewnętrznie postępowanie może doprowadzić do tego, że zamiast zbawienia dotknąć ich może gniew Boży.

Ewangelia: Mk 2, 18-22

Dzisiejsza perykopa wpisuje się w cykl opowiadający o narastaniu konfliktu pomiędzy Jezusem a reprezentującymi jeden z dwóch głównych nurtów ówczesnego judaizmu: uczonymi w Piśmie. Spór prezentowany w dzisiejszej perykopie liturgicznej nie dotyczy uzdrowień (jak to zazwyczaj bywa w Ewangeliach), a zachowywania postów. Ten powszechnie przyjęty zwyczaj był przestrzegany zarówno przez uczonych – faryzeuszów jak i przez Jana Chrzciciela i jego uczniów. Jezus i jego uczniowie postępują inaczej – nie przestrzegając przynajmniej niektórych zalecanych postów, narażają się na niechęć i krytykę, poszczących zazwyczaj przez dwa dni w tygodniu, środowisk ‘tradycjonalistycznych’. Nie łamią oni jednak nakazów prawa Mojżeszowego gdyż to nakłada obowiązek postu jedynie raz w roku: w Dzień Przebłagania. Jezus, który jako Syn Boży posiada władzę także i w obszarze modyfikacji panujących zwyczajów religijnych, by uzasadnić postepowanie swych uczniów (za które jest on zgodnie ówczesnymi zasadami nauczania odpowiedzialny), posługuje się trzema metaforami. Już samo to pokazuje, jak ważne było dla Niego przekonanie słuchaczy do swoich racji. Skoro Królestwo Boże właśnie nadeszło, a Syn Boży przebywa na ziemi razem ze swymi będącymi w oblubieńczej z Nim relacji uczniami – nie wypada się smucić, bo czasy Mesjańskie to nieustanne gody weselne, w czasie których zgodnie ze zwyczajem żydowskim i post, i ciężka praca są zakazane. Które to, symbolizujące przyjście Boga na ziemię, gody wraz męczeńską śmiercią Mistrza już niedługo się skończą. Co więcej, Jezus wskazuje na to, że oba porządki ducha są nie do połączenia ze sobą, a dawnej opartej o nakazy i zakazy prawa ekonomii zbawienia nie da się już w żaden sposób uratować. Próby takie nie tylko nie przyniosą korzyści żadnej ze stron, ale co więcej i stare, i nowe idee niszcząc się nawzajem, pójdą na marne. Użyta w tym miejscu gra słów wskazuje jednak na pewną nadzieję. Co prawda, jeśli wlać by nowe wino, czyli nauki głoszone przez Mesjasza do starych sztywnych i rozciągniętych do granic możliwości bukłaków - tradycyjnego i sformalizowanego judaizmu – szkoda jest pewna. Co innego, jeśli użyte zostaną w tym celu bukłaki ‘nowe’, a tak naprawdę zgodnie ze znaczeniem użytego słowa greckiego nawet nie tyle ‘nowe’, co ‘odnowione’ lub ‘nowsze’. Tak rozumiane stwierdzenie to wskazuje niewątpliwie na to, że nowa wiara – chrześcijaństwo nie pojawi się w oderwaniu, a na odnowionej podwalinie duchowej wiary dotychczasowej – judaizmu.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 29 września

Wtorek, XXVI Tydzień zwykły
+ Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; Ps 138,1-5; J 1,47-51
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

- Reklama -


E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter