28 września
poniedziałek
Waclawa, Tymona, Marka
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - czwartek II tygodnia Adwentu

Ocena: 5
996

Wielkość Jana Chrzciciela polega na rozpoznaniu i ukazaniu Chrystusa, jako wyczekiwanego Odkupiciela świata, Baranka Bożego.

-teksty czytań-

Fot. pixabay.com/CCO

  Komentarze Bractwa Słowa Bożego, ks. dr Leszek Rasztawicki

Pierwsze czytanie: Iz 41, 13-20

Prorok Izajasz przypomina ludowi miłość Boga, który stawał w jego obronie i wybawiał go z wielu nieszczęść. Taką rolę „odkupiciela” w instytucji starożytnego Izraela pełnił bliski krewny, zwany „goel”. Jego obowiązkiem było pomszczenie przelanej krwi w rodzinie, ochrona wdów należących do klanu, wykupienie krewnych, którzy za długi stali się niewolnikami i inne zadania, chroniące Boże obietnice wśród krewnych. „Goel” (odkupiciel) był, więc orędownikiem uciśnionych i ich obrońcą.

W tym kontekście Bóg, jako Święty Izraela, jest Odkupicielem ludu. To On sam zatroszczy się o swój lud. Chrystus wypełnia to proroctwo w sposób doskonały, podejmując misję odkupienia całej ludzkości. Nasz Odkupiciel, Jezus Chrystus, Syn Boży składa samego siebie na krzyżu na okup za wszystkich. Krew Zbawiciela, na krzyżu wylana, jako zapłata długu niewolnictwa grzechu, daje życie i odpuszczenie win.

Nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez krzyża. Służenie Bogu bez ofiary i wyrzeczeń jest oszukiwaniem samego siebie. Służyć Bogu i służyć światu staje często w sprzeczności. Lojalność wobec świata jest odrzuceniem Chrystusa, bądź w innym wypadku przeradza się w wybiórcze traktowanie Ewangelii. Nikt z nas przecież nie chce być traktowany w sposób „wybiórczy” przez innych, a szczególnie osoby nam bliskie. Tak samo nie można służyć Chrystusowi w mniejszej czy większej części. Bóg, jako nasz Odkupiciel i Oblubieniec, wymaga miłości całkowitej, tak jak małżonkowie oddają siebie wzajemnie na wyłączność, bez zastrzeżeń.

Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13

Psalm jest uwielbieniem Boga jako potężnego Króla. Jego potęga i moc objawiają się w łaskawości i miłosierdziu. Bóg jest Królem nieograniczonym czasem i przestrzenią, nie domaga się służalczego oddania. Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie wszystkim potrzebującym. Jego serce skierowane jest ku wszystkim słabym i zagubionym. Jest to preludium do nauki o królestwie Boga i Jego królowaniu, które obejmuje swoją łaską cały wszechświat. Królowanie Boga to pokój, radość i szczęście bez końca. Oby i w nas już więcej grzech nie panował, a jedynie królował Bóg i Jego królestwo miłości i miłosierdzia!

Ewangelia: Mt 11, 11-15

Wielkość Jana Chrzciciela polega na rozpoznaniu i ukazaniu Chrystusa, jako wyczekiwanego Odkupiciela świata, Baranka Bożego, którego złożenie samego siebie w ofierze uwalnia nas z jarzma niewoli i grzechu. Święty Jan jest przedstawiony przez Jezusa jako największy ze śmiertelników. W jego misji pośrednictwa historia dochodzi do kresu wypełnienia, do czasów eschatologicznych. Jednak najmniejszy w królestwie Bożym jest większy od Jana Chrzciciela – zapowiada Jezus. Święty Jan przedstawia kres oczekiwania wypełnienia zbawienia. Wszyscy żyjący po czasach ostatniego Proroka starotestamentalnego otrzymują moc Ducha Świętego, który już obdarza zbawieniem. Trzeba jednak przygotować się i przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Prorockie oczekiwanie dopełniło swego kresu. Teraz rozpoczyna się nowe oczekiwanie, które wkracza w nowy wymiar – oczekiwania z Chrystusem.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 28 września

Poniedziałek, XXVI Tydzień zwykły
+ Wspomnienie św. Wacława, męczennika
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.

+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Hi 1, 6-22; Ps 17, 1-3. 6-7; Łk 9, 46-50
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

- Reklama -


Najczęściej czytane artykuły

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter