21 lutego
piątek
Eleonory, Fortunata, Roberta
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - 26 sierpnia 2019

Ocena: 3.6
604

Maryja dzięki swojej pokorze nie reagowała nigdy przemocą i dlatego możemy Ją przyzywać jako Królową pokoju.

-teksty czytań-

fot. Wikipedia/ Domena publiczna

komentarze Bractwa Słowa Bożego, autor: Katarzyna Dzierżanowska

Pierwsze czytanie: Iz 2, 2-5

Wybranie, powołanie Boga nie jest nigdy ekskluzywne, izolujące innych, ale będąc wybraniem konkretnej osoby, konkretnego narodu, ma również znaczenie dla innych, włącza ich w dynamikę Bożego wezwania. Wizja z dzisiejszego czytania proroka Izajasza ukazuje górę Syjon, która stanie się miejscem zjednoczenia wszystkich narodów. Ta mesjańska obietnica niesie wielką nadzieję, że cała ludzkość zgromadzi się wokół Boga. Kiedy nauczymy się Jego dróg, kiedy nienawiść zostanie zastąpiona miłością, nie będzie już potrzeby zbrojenia się, przygotowywania do wojny. Oczekujemy Niebieskiego Jeruzalem, w którym Pan Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, ale już teraz możemy je podziwiać w Maryi, której wybranie jest dla nas wszystkich, włącza wszystkich w Bożą obietnicę, Tę, która dzięki swojej pokorze nie reagowała nigdy przemocą i dlatego możemy Ją przyzywać jako Królową pokoju.

Psalm responsoryjny: Ps 48, 2-3ab.9.10-11.13-15

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem obecnym w historii konkretnych ludzi, a nawet - narodów. Dlatego życie można odczytywać jako lovestory - historię miłości Boga do mnie. Kto o tym wie, może za psalmistą powtórzyć: rozważamy, Boże, Twoją łaskawość. Warto ją rozważać, by podziwiać, jak misterną grę prowadzi z nami Pan Bóg, jak się z nami łaskawie obchodzi, jak nas prowadzi przez wszystkie wydarzenia. Patrząc w ten sposób na życie, nie sposób nie być przepełnionym wdzięcznością i podziwem, przylgnąć do Boga i powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. 

Drugie czytanie: Ga 4, 4-7

Zwiastowanie Maryi zapoczątkowuje «pełnię czasu» - czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego (nr 484), gdy Bóg objawia ludziom tajemnicę swojej istoty - pokazuje, że jest wieczną wymianą miłości - Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie (nr 221). Archanioł Gabriel nazywa Maryję pełną łaski, bo Pan jest z Nią, w Niej jest niebo, bo w Niej obecna jest Trójca Święta. Duch Święty, Ten sam, z którego Maryja poczęła Jezusa, Ten sam, który Go ożywiał, jest Darem otrzymanym przez każdego z nas na chrzcie, pozwala odkrywać Boga jako Ojca i upodabnia nas do Jezusa. Duch Święty żyje w nas - jeśli zapomnieliśmy o Jego obecności, obudźmy się i prośmy Go: Duchu Święty, przypominaj mi, że jestem synem, córką Boga, nie niewolnikiem. Tylko wolny człowiek może kochać, dlatego proszę Cię, Duchu Święty, wyzwól mnie ze wszystkiego, co czyni mnie niewolnikiem, szczególnie z grzechu, wprowadź mnie w tę wieczną wymianę miłości, w której żyjesz. Przekonaj mnie o niezmierzonej miłości Ojca do mnie, o Jego pamięci, trosce, dobroci. Pozwól mi zrozumieć, że do mnie skierowane są słowa: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy (Łk 15, 31). I pozwól nam zawsze z Tobą przebywać, a kiedyś ujrzeć Cię takim, jakim jesteś. 

Ewangelia: J 2, 1-11

Przemiana wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej jest początkiem misji Jezusa i pierwszym z uczynionych publicznie cudów, które Jan Ewangelista nazywa znakami. Symbol wesela odsyła w Biblii do przymierza, które Bóg zawrze ze swoim ludem. Na uczcie weselnej to pan młody podaje wino. Tak dzieje się też w Kanie, gdzie widzimy, że prawdziwym Oblubieńcem jest Jezus, który daje wino w nadobfitości. Słowa Jezusa mówiącego do Maryi, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina, odsyłają nas natomiast do krzyża Chrystusa, gdzie z przebitego serca Jezusa narodził się Kościół. Już najstarsza tradycja chrześcijańska widziała w tej scenie narodziny nowej Ewy, Oblubienicy Baranka, powstałej z boku nowego Adama, Chrystusa. Krew tryskającą z przebitego serca Jezusa pijemy w czasie Eucharystii, której sprawowanie wprowadza nas w tęsknotę za uczestnictwem w zaślubinach Boga z ludźmi, za Niebieskim Jeruzalem. 
 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 21 lutego

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie
Dziś w Kościele: piątek, VI tydzień zwykły, wsp. dowolne św. Piotra Damiani, biskupa i doktora Kościoła
Czytania liturgiczne (rok A, II): Jk 2, 14-24. 26; Ps 112, 1b-6; Mk 8, 34-9, 1
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań
SalveNet zaprasza na Duchową siłkę o. Szymona Janowskiego OFMCap.

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -