28 stycznia
wtorek
Walerego, Radomira, Tomasza
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - 23 lipca

Ocena: 4.9
679

Trwać oznacza być, a obecność to miłość.

- teksty czytań -

Fot. Pexels/ CCO

komentarze Bractwa Słowa Bożego, autor: s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

Pierwsze czytanie: Ga 2, 19-20

Izrael, wędrujący przez pustynię, otrzymuje na Synaju wielki dar w postaci Bożego prawa. Dekalog jest dany Izraelowi po to, aby mógł rozwijać się w szczęściu i pokoju dzięki przestrzeganiu zaleceń Jahwe. Staje się fundamentem wiary i moralności Starego Testamentu, ale stanowi też fundament przygotowujący na przyjście Mesjasza. Prawo otrzymane na Synaju prowadzi do Chrystusa. Jest On nowym Mojżeszem przynoszącym Prawo Miłości, to samo, w którym byliśmy ukształtowani w łonie Ojca. Prawo nie jest celem samym w sobie. Jest nim Ten, do którego ono prowadzi. Dlatego Apostoł Paweł mówi, że umarł dla Prawa. Nawiązuje do swojego dawnego życia, zanim poznał Chrystusa. Daje tym samym świadectwo, że wszystko jest w Chrystusie, przez Niego i w Nim. Nie ma nic piękniejszego dla człowieka, niż przyjąć dar Odkupienia. Paweł tego doświadczył, kiedy spotkał się ze Zmartwychwstałym na drodze do Damaszku. Dlatego niestrudzenie głosił, że Jezus Chrystus go umiłował i samego siebie wydał za niego. Przyjął całym sercem Mesjasza, jako prawdziwego Syna Bożego i Odkupiciela.
Kiedy wypełniam przykazania z miłości, myśląc o Jezusie i będąc z Nim w relacji, żyję nimi. Wtedy mogę powiedzieć, że już nie ja, ale Chrystus żyje we mnie. Ja jestem już namaszczony i przeznaczony dla Ojca. Przyjmując wiarę w Syna Bożego, przyjmuję Jego samego. Kto mógłby nam dać pełny wzór człowieczeństwa, jeśli nie Syn Ojca. Dzięki Jego Wcieleniu i Misterium Paschalnemu możemy odnowić zatarte w nas przez grzech podobieństwo do Ojca.

Psalm responsoryjny: Ps 34, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

Pieśń dziękczynna rozbrzmiewa w sercu człowieka, który ma swoje miejsce w sercu Boga. Przebywając w Nim, całe nasze ciało chwali Go poprzez pracę, taniec, spoczynek. Cała nasza dusza, zanurzona w Nim, trwa w nieustannej modlitwie. Psalm o budowie alfabetycznej kieruje naszą myśl ku harmonii, która obrazuje nam Boga i stan człowieka żyjącego w łasce. Nawet, jeśli przychodzą na niego utrapienia, to przez bojaźń Bożą Jahwe ze wszystkich go wybawia.

Ewangelia: J 15, 1-8

Być czystym dzięki słowu, które w nas trwa, potrafi, lub raczej - we współpracy z łaską - czyni umiłowany uczeń. Trwać, oznacza być, a obecność to miłość. Szatan poprzez bunt, pychę i zazdrość przestał kochać i pogrążył się w dysharmonii. Uczeń, który trwa w słowie Boga, poprzez modlitwę i zachowywanie Go w sercu, staje się coraz piękniejszym i bardziej urodzajnym winnym krzewem. Owoce tego ucznia stają się wybornymi winogronami, które przetworzone w wino, przemieniają się w Krew Zbawiciela. Następuje wtedy pełne zjednoczenie i zaślubienie duszy z Bogiem. Zadziwiający fakt, że Jezus takie słowa kieruje do uczniów chwilę przed swą męką z nadzieją, że słowo ich oczyści, kiedy przyjdzie na nich czas oczyszczenia, czyli pozbycia się swoich złudzeń o Jezusie, a poznanie Go w prawdzie przez pryzmat wydarzeń zbawczych. Ukazując relację z Ojcem, daje nam przykład prawdziwych więzi, a rozpoczyna swą wypowiedź od słów: „Ja jestem”, wymownie podkreślając pełną komunię z Ojcem i swoją indywidualną Boskość.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 28 stycznia

Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką
Dziś w Kościele: wtorek, III tydzień zwykły, wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): 2Sm 6,12b-15.17-19; Ps 24,7-8.9-10; Mk 3,31-35
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -