28 stycznia
wtorek
Walerego, Radomira, Tomasza
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - 14 lipca 2019

Ocena: 4.9
1221

Inaczej sytuacja ma się z Samarytaninem, który bez chwili zastanowienia udziela pomocy. Przeszkodą nie była nawet ogromna niechęć, jaką Żydzi żywili do Samarytan. Okazuje się, bowiem, że o tym, kto jest moim bliźnim i komu okazywać miłość, nie powinny decydować ludzkie konwenanse, a jedynie Boże zasady.

- tekst czytań - 

fot. pixabay.com/CC0

Pierwsze czytanie: Pwt 30, 10-14
    Gdyby zadać sobie pytanie o to, czym jest świętość, albo lepiej - na czym polega świętość, to odpowiedź na tak postawione pytania znajdziemy na początku dzisiejszego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga. Nie przypadkowo właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie się jest wyrazem miłości do Boga, a także rodzajem okazywania Mu szacunku i uznawania Go za autorytet. Dopiero kolejne, o jakim powiedział Mojżesz, dotyczy kwestii przestrzegania przykazań. Tych, bowiem nie sposób zachowywać, gdy nie ma miłości do Boga. Bez takiej motywacji przykazania stają się jedynie obciążeniem. Na ostatni element świętości wskazują słowa: „wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy”. Efektem miłości do Boga zawsze jest pragnienie przestrzegania przykazań, a także nieustanna rewizja własnego życia i chęć zmiany tego, co Bożemu życiu nie odpowiada, czyli nawrócenie. O tak pojmowanej świętości autor Księgi Powtórzonego Prawa mówi, że nie jest ona ani w niebie, ani za morzem, tylko jest tuż obok. Oznacza to, że taka świętość nie jest nie osiągalna, nie jest jedynie wyimaginowanym ideałem – jest realnym zadaniem.


Psalm responsoryjny: Ps 69, 14.17.30-31. 33-34. 36-37
    Pierwsze słowa dzisiejszego Psalmu 19: „Słowo Pana jest doskonałe i pokrzepia duszę”, są tak naprawdę słowami o Bożym prawie. Bo każde Boże zalecenie jest Jego słowem. Jego zadaniem jest pokrzepiać duszę, a nie przygniatać człowieka do ziemi i go ciemiężyć. Nie da się jednak tak spojrzeć na Dekalog, jeśli w pierwszej kolejności nie ma miłości do Boga. Tylko wtedy będziemy mogli powtórzyć za psalmistą: „Słowo Pana jest doskonałe i pokrzepia duszę”.
Drugie czytanie: Kol 1,15-20
    Fragment z Listu do Kolosan wskazuje na dwie cechy Jezusa, które mają istotne znaczenie dla naszego życia. Pierwsza dotyczy tego, że Jezus jest obrazem (dosł. ikoną) Boga Ojca niewidzialnego. Oznacza to, że jedynie przez poznawanie Jezusa jesteśmy w stanie poznać samego Ojca. Chrystus jest dla nas źródłem wiedzy o tym, jaki jest Bóg. Druga cecha dotyczy tego, że Jezus stał się dla Ojca narzędziem pojednania człowieka z Bogiem. Z kolei naszym zadaniem jest naśladować Chrystusa. W konsekwencji także naszym zadaniem jest bycie narzędziem pojednania, tworzenia jedności począwszy od nas samych, naszych rodzin, środowisk, w których funkcjonujemy itd.


Ewangelia: Łk 10,25-37
    Ta Jezusowa przypowieść bardzo często nazywana jest „przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie”. Z tym, że w pierwszej kolejności mówi ona o tym, kto jest moim bliźnim, zgodnie z pytaniem zadanym przez uczonego w Prawie. Kapłan i lewita, którzy przechodzili obok pobitego, najprawdopodobniej wracali ze służby kapłańskiej w świątyni jerozolimskiej. Przed chwilą stali przed Panem i oddawali mu cześć. Mimo to nie pomogli napadniętemu Żydowi. Inaczej sytuacja ma się z Samarytaninem, który bez chwili zastanowienia udziela pomocy. Przeszkodą nie była nawet ogromna niechęć, jaką Żydzi żywili do Samarytan. Okazuje się, bowiem, że o tym, kto jest moim bliźnim i komu okazywać miłość, nie powinny decydować ludzkie konwenanse, a jedynie Boże zasady.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 28 stycznia

Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką
Dziś w Kościele: wtorek, III tydzień zwykły, wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): 2Sm 6,12b-15.17-19; Ps 24,7-8.9-10; Mk 3,31-35
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -