13 lipca
poniedziałek
Henryka, Kingi, Andrzeja
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - 12 października 2019

Ocena: 5
787

Słuchanie słowa i wypełnianie go upodabnia nas do Maryi.

- teksty czytań -

Fot. pixabay.com/CC0

komentarze Bractwa Słowa Bożego, autor: Joanna Człapska    
       
Pierwsze czytanie: Jl 4, 12-21
Księga Joela rozpoczyna się od opisu zwiastującego plagi szarańczy, o czym słyszeliśmy wczoraj. Słyszeliśmy też, że Bóg nie zostawi swego ludu, że pomści jego nieszczęścia. Teraz słyszymy, że nadejdzie dzień zbawienia, w którym Bóg dokona sądu swego ludu. Ten sąd będzie miał miejsce w Dolinie Jozafata, której nazwa dosłownie oznacza „Pan sądzi” i jest to symboliczne miejsce, w którym Bóg ma dokonać ostatecznego sądu nad narodami. Joel w swoim przepowiadaniu zapewnia też, że lud wierny Panu, lud, który jest Jego własnością, dostąpi u Niego schronienia, Bóg będzie mu warownią (por. Jl 4,16b). Z tekstu możemy wnioskować, że łaska Pana Boga ukierunkowana jest nie tylko na Naród Wybrany, ale też na pogan. Co na to wskazuje? Przywołany w tekście strumień Szittim był prawdopodobnie na obcym, pogańskim terenie i zwrot: z domu Pańskiego wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim (por. Jl 4,18) może sugerować, że również poganie dostąpią łaski Pana w dniu ostatecznym. Ta prorocka wizja sądu ostatecznego, choć trudna, jest jednak bardzo budująca i daje nadzieję na dostąpienie zbawienia.

Czy wierzę w Boże obietnice? Czy przygotowuję swoje serce na spotkanie z Bogiem?.
 
Psalm responsoryjny: Ps 97,1-2.5-6.11-12
Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się mnogie wyspy! (Ps 97,1) Psalmista, rozpoczynając tymi słowy swoją pieśń, wyśpiewuje hymn na cześć Boga, który jest Królem i Sędzią świata. Wysławia Jego sprawiedliwość i pokazuje, jak wielkiej radości dostąpią ci, którzy za sprawiedliwych w oczach Boga zostaną uznani. Królestwo Boże jest zatem źródłem pokoju i sprawiedliwości, w jego granicach nie ma miejsca na niegodziwość i ciemność. Św. Jan Paweł II podczas jednej z audiencji generalnych zwrócił uwagę, na to, że w tym psalmie można odnaleźć nie tylko oblicze sprawiedliwego Pana – Króla, ale również oblicze człowieka wiernego Bogu, które ma siedem znamion, co oznacza doskonałość i pełnię. Oczekujący na przyjście Wielkiego Króla Boskiego nienawidzą zła, miłują Pana, są hasîdîm, czyli wierni (por. Ps 97,10), chodzą drogą sprawiedliwości, są ludźmi prawego serca (por. Ps 97,11), radują się z dzieł Bożych i wysławiają święte imię Pana (por. Ps 97,12).

Czy te duchowe rysy są mi bliskie? Czy mogę powiedzieć, że jaśnieją na mojej twarzy? Prośmy, aby tak było.

Ewangelia: Łk 11,27-28
Dzisiejsza perykopa ewangeliczna, to, co prawda, nie początek Kazania na Górze, ale również jest w niej mowa o tym, kto jest błogosławionym. Pan Jezus na stwierdzenie kobiety z tłumu, że błogosławione jest łono, które Go nosiło i piersi, które ssał (por. Łk 11,27) odpowiada, że tak, to prawda, ale błogosławieni są też ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (por. Łk 11,28). Jezus daje nam wskazówkę, jak być błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Wystarczy tylko i aż słuchać i zachowywać słowo Boże, wystarczy w codzienności żyć tym słowem. Jezus tym stwierdzeniem stawia też nas niejako obok Maryi, wynosi nas do poziomu swojej Matki. Słuchanie słowa i wypełnianie go upodabnia nas do Maryi, która jest wzorem zasłuchania i ufnego wypełnienia Bożej obietnicy. Maryja, wypowiadając swoje FIAT, przyjmując Jezusa, stając się Matką Syna Bożego, utorowała nam drogę do bycia błogosławionymi.

Maryjo, Matko Boga, Ty która jesteś błogosławiona między niewiastami, wstawiaj się za nami, ucz nas Twojej prostoty, ufności i determinacji w realizowaniu Bożych planów. Módl się za nami, by słowa Jezusa o błogosławionych odnosiły się również do każdego z nas.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 lipca

Poniedziałek, XV Tydzień zwykły
+ Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Iz 1,10-17; Ps 50,8-9.16b-17.21.23; Mt 10,34-11,1
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika Idziemy


- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter