9 lutego
czwartek
Apolonii, Eryki, Cyryla
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Źródła teraźniejszości

Ocena: 0
908

Od lat pojawiały się uwagi, że w nauczaniu historii brakuje odniesień do współczesności. Czy nowy przedmiot zaradzi tej sytuacji?

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Historia i teraźniejszość (HiT) ma wypełniać lukę w wiedzy o drugiej połowie XX w. i początkach naszego stulecia. – Chcemy, by dzięki temu młodzież była mniej podatna na manipulacje, bo trudniej manipuluje się osobami dobrze wykształconymi – mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. – Chyba tylko człowiek o nikłej wiedzy historycznej uwierzyłby bowiem ostatnim słowom jednego z polityków, że elektryfikację i walkę z analfabetyzmem zawdzięczamy komunistom.

 


OD ZIMNEJ WOJNY DO CYBERWOJNY

Od września uczniowie pierwszych klas szkół ponadpodstawowych zamiast wiedzy o społeczeństwie (WOS) uczyć się będą historii i teraźniejszości (HiT). Ci, którzy uczą się już WOS-u, przy nim pozostaną. W pierwszej klasie liceum HiT będzie nauczany w wymiarze dwóch godzin, a w klasie drugiej – raz w tygodniu; w technikum raz w tygodniu przez trzy lata, w szkole branżowej raz w tygodniu przez rok. By wprowadzenie HiT-u nie oznaczało spędzania więcej czasu w szkole, w cyklu kształcenia w liceum i technikum ubędzie jedna godzina historii tygodniowo. Klasy z rozszerzonym WOS-em pozostaną przy tym przedmiocie, będzie on też nadal nauczany w podstawówce.

Podstawa programowa HiT-u ujęła treść nauczania w siedmiu działach. W dziale dotyczącym podstaw życia społecznego mowa jest o człowieku jako istocie społecznej, dobru wspólnym, wspólnocie samorządowej, różnicy między patriotyzmem a szowinizmem i kosmopolityzmem, wreszcie o prawach człowieka wypływających m.in. z chrześcijaństwa. Dział drugi skupia się na historii w latach 1945–1956 – zimnej wojnie, integracji europejskiej i przejęciu władzy przez komunistów w Chinach, sowietyzacji Polski i polskim oporze wobec komunizmu; nacisk kładzie przy tym na walkę żołnierzy niezłomnych i postawę prymasa Wyszyńskiego. Dział trzeci rozpoczyna przełom 1956 r., w tym poznański Czerwiec czy śluby jasnogórskie; mowa jest też o „rewolucji 1968” i o walce reżimu PRL z Kościołem katolickim, w tym spychaniu wierzących do statusu obywateli drugiej kategorii.

Czwarty dział obejmuje dekadę 1970–1980, m.in. wzrost wpływów komunistycznych na świecie, polski Grudzień ‘70, przejawy opozycji i wybór Karola Wojtyły na papieża. W kolejnym dziale (1980–1991) uczeń dowie się o ruchu „Solidarność”, stanie wojennym i roli, jaką wówczas odegrał Kościół; a także o programie pierestrojki Gorbaczowa. Przy omawianiu przebiegu Jesieni Narodów w Europie Środkowej i Wschodniej akcent położony jest na prekursorską rolę Solidarności i „rewolucję ducha” zainicjowaną przez Jana Pawła II. Temat Okrągłego Stołu i wyborów kontraktowych rozszerzony jest o bilans rządów komunistycznych w Polsce i przedstawienie planu transformacji gospodarczo-ustrojowej. Dział kończy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i wybór Lecha Wałęsy na prezydenta.

Od działu szóstego mamy już wolną Polskę – uczeń dowie się o kolejnych etapach integracji europejskiej i o głównych postanowieniach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., m.in. o preambule, relacji między najważniejszymi organami władzy, niezawisłości sądów i trójpodziale władzy, wreszcie o prawach i obowiązkach obywatela RP oraz przepisach dotyczących małżeństwa i rodziny. Naukę HiT kończy dział podsumowujący lata 1997–2015, w tym katastrofę smoleńską i proces zmian w UE po 2004 r. Mowa będzie o zakresie działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz źródłach ich finansowania. Uczeń usystematyzuje wiedzę na temat kulturowych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji rozwoju Internetu i technologii cyfrowych.

 


MIĘDZY RELIGIĄ A HISTORIĄ

– Nieznajomość historii, zwłaszcza najnowszej, wśród młodzieży – ale także wśród dorosłych – jest tyleż zatrważająca, ile zagrażająca bytowi narodu – mówi Wojciech Starzyński, prezes Stowarzyszenia Rodzice Szkole. – Poczucie zakorzenienia bowiem daje narodowi podmiotowość. W Polsce latami nie pamiętaliśmy o tym, że państwo ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek prowadzić politykę historyczną, także w obszarze oświaty.

W zorganizowanej w Sejmie przez opozycję konferencji „HiT czy kit” przedstawiciele środowisk politycznych, naukowych i nauczycielskich nie zostawili na nowym przedmiocie suchej nitki. Na ujętą w podstawie programowej propozycję odwiedzania byłych katowni UB czy grobu ks. Popiełuszki, celebrowania Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Ofiar Czerwca 1956, Ofiar Stanu Wojennego reagowali argumentem o martyrologii.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Absolwentka polonistyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, mężatka, matka dwóch córek. W "Idziemy" opublikowała kilkaset reportaży i wywiadów.

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 9 lutego

Czwartek, V tydzień zwykły
Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo,
które ma moc zbawić dusze wasze.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Mk 7, 24-30
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Nowenna przed świętem Matki Bożej z Lourdes cz.2

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter