4 października
wtorek
Rozalii, Edwina, Franciszka
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Renta rodzinna po zmarłym

Ocena: 4.98571
733

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca rentę rodzinną, by zapewnić najbliższym członkom rodziny zmarłego środki niezbędne do utrzymania.

fot.pixabay.com

Śmierć członka rodziny, poza bólem związanym ze stratą bliskiej osoby, może wiązać się także z powstaniem trudności finansowych. Aby temu zapobiec, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca rentę rodzinną. Zapewnia tym samym najbliższym zmarłego środki niezbędne do utrzymania.

Prawo do świadczenia mają członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała przyznane prawo do emerytury lub renty albo spełniała warunki do ich ustalenia. Renta zostanie przyznana również wtedy, gdy osoba ta pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Członkowie rodziny według przepisów ustawy to dzieci, wnuki i rodzeństwo osoby zmarłej (pod pewnymi warunkami), a także wdowiec lub wdowa, rozwiedziony małżonek oraz rodzice.

 

DZIECI A PRAWO DO RENTY

Prawo do świadczenia mają zarówno dzieci własne, przysposobione, jak i dzieci drugiego małżonka. Mogą pobierać rentę rodzinną co do zasady do momentu ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą, to będą dostawać świadczenie aż do zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga wtedy jednak przedstawienia dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki. Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Szkoła albo uczelnia, wydając pierwsze zaświadczenie, może bowiem wskazać pełny czas pobierania nauki, np. w ujęciu trzyletnim. ZUS wyda wtedy decyzję o przyznaniu prawa do renty na cały wskazany okres.

Renta rodzinna będzie im wypłacana nadal, nawet jeśli podjęły pracę – ale tylko wtedy, gdy nie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc młody student, pracujący np. jako kelner na podstawie umowy-zlecenia, wciąż będzie otrzymywać rentę rodzinną.

O rentę mogą ubiegać się również wnuki oraz rodzeństwo, które osoba zmarła przyjęła na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią i zanim osiągnęły one pełnoletność. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy śmierć była następstwem wypadku – wtedy nie ma zastosowania zasada przyjęcia na utrzymanie i wychowanie co najmniej rok przed śmiercią opiekuna.

 

WDOWI GROSZ

Osoby owdowiałe mają prawo do renty, jeśli do dnia śmierci współmałżonka pozostawały we wspólności małżeńskiej, mają ukończone 50 lat lub stały się niezdolne do pracy nie później niż w ciągu pięciu lat od śmierci małżonka. Rentę rodzinną otrzyma również małżonek, który wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego, które są uprawnione do pobierania renty rodzinnej. Na świadczenie może również liczyć małżonek, który nie spełnia warunków do przyznania renty rodzinnej, ale udokumentuje, że nie posiada niezbędnego źródła utrzymania. Wówczas renta rodzinna będzie wypłacana przez rok od śmierci współmałżonka lub przez dwa lata, jeżeli wdowa lub wdowiec w tym czasie uczestniczy w szkoleniach, które mają dać im kwalifikację do wykonywania pracy zarobkowej.

W przypadku rozwodu prawo do renty będzie przysługiwać w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich dotyczy współmałżonka, który nie pozostawał we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci byłego partnera, ale posiadał prawo do alimentów (ustalone wyrokiem lub ugodą sądową). Drugi przypadek dotyczy wyłącznie kobiet: renta będzie przysługiwała małżonce rozwiedzionej lub pozostającej w separacji, jednak musi ona udowodnić, że bezpośrednio przed śmiercią byłego partnera otrzymywała od niego alimenty na podstawie porozumienia zawartego między nimi.

 

RENTA DLA RODZICÓW

Zarówno rodzice, jak i macocha i ojczym mogą ubiegać się o rentę rodzinną, jeżeli w chwili śmierci dziecka mieli skończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy i dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania. Rodzice mają prawo do renty również wtedy, gdy wychowują dziecko zmarłego, jeśli dziecko to ma prawo do renty rodzinnej po rodzicu, a jednocześnie nie ma ukończonego 16. roku życia (lub kontynuuje naukę do 18. roku życia). Takie same zasady obowiązują, jeśli ojciec lub matka wychowują wnuka, brata lub siostrę zmarłego.

 

RENTA DO PODZIAŁU

Wszystkim uprawnionym do świadczenia przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy jest ich kilkoro, świadczenie dzielone jest pomiędzy nich w równych częściach. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 4 października

Wtorek, XXVII tydzień zwykły, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Łk 10,38-42
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter