24 stycznia
czwartek
Felicji, Franciszka, Rafała
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ks. prof. Antoni Dębiński ponownie rektorem KUL

Ocena: 0
637

Decyzją Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rektorem uczelni na kolejną kadencję został wybrany ks. prof. Antoni Dębiński.

2016-05-05 14:13
mt / Lublin (KAI), sg

– To wielkie wyróżnienie i zaszczyt – podkreślił rektor. Będzie to kolejna kadencja wybitnego specjalisty w zakresie prawa rzymskiego. – To wielkie wyróżnienie i zaszczyt pełnić funkcję rektora – podkreślił ks. Dębiński.

Nowo wybrany rektor podkreślił, że jego celem będzie utrzymanie KUL w gronie najlepszych uczelni.  – Chcę usprawniać to, co należy, szukać nowych form pozyskiwania grantów. Jeśli chodzi o działalność naukową, zależy mi na pozyskiwaniu możliwości internacjonalizacji uczelni, a także usprawnieniu działalności administracji – zaznaczył rektor-elekt.

Celem władz będzie również wzmocnienie obszarów badań naukowych, włącznie z nowymi kierunkami przyrodniczymi lub technicznymi. – To wszystko z zachowaniem tożsamości, z dbałością o misję i świadomości, że zbliżamy się do jubileuszu stulecia KUL – dodał ks. prof. Antoni Dębiński.

Ks. prof. Antoni Dębiński (ur. 28 kwietnia 1953 r. w Lublinie) jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego.

Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii KUL (1978), a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1985). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.

W 1985 r. został zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji jako asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego. W 1997 po uzyskaniu habilitacji pełnił funkcję kierownika tej Katedry. W latach 1999-2004 obejmował stanowisko prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w latach 2004-2012 funkcję dziekana. Był współinicjatorem uruchomienia kilku projektów studiów podyplomowych, utworzenia Szkoły Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, a także inicjatorem utworzenia kierunku Europeistyka oraz European Studies. Pełni funkcje przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2009). W 2012 r. został wybrany rektorem KUL.

Jest członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych, w tym Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Prawnej PAN Oddział w Lublinie. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "Studia Prawnicze KUL", jest członkiem rady naukowej kilku czasopism naukowych, m.in.. "Review of Comparative Law", "Studia z Prawa Wyznaniowego", "Roczników Nauk Prawnych KUL", "Edukacja Prawnicza".

Odbywał staże naukowe m.in. w Paryżu (1988, 1992), Louvain (2002), Nanovic Institute for European Studies-University of Notre Dame (2009). Wygłosił kilka wykładów poza granicami kraju, m.in. w Indiana University (2008); Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie (2007), Kijowskim Uniwersytecie Prawnym (2009), University of Alba Iulia (2010). Wykładał prawo rzymskie na Wydziale Teologicznym w Spiskiej Kapitule (1997-1998) oraz Wydziale Teologii w Welehradzie (1999-2000).

Jego poszukiwania naukowe koncentrują się głównie na problematyce z zakresu historii prawa i prawa rzymskiego. Badania obejmują zagadnienia z obszaru rzymskiego prawa karnego, sakralnego, administracyjnego historii i współczesności prawa rzymskiego, europejskiej kultury prawnej oraz historii prawa kościelnego.

Jest promotorem kilkunastu prac doktorskich. Efektem jego pracy dydaktycznej są podręczniki: "Rzymskie prawo prywatne. Kompendium" oraz "Rzymskie prawo publiczne".

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
  

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -