26 lutego
piątek
Miroslawa, Aleksandra
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Europejska Federacja Rodzin Katolickich: Rodzina źródłem odzyskania równowagi po pandemii

Ocena: 0
308

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) w specjalnej rezolucji przyjętej 10 listopada wzywa wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do pilnego zainwestowania w politykę demograficzną i rodzinną w celu zapewnienia Europie zrównoważonej przyszłości po pandemii.

Fot. pixabay.com/CCO

Zarząd FAFCE wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do umieszczenia polityki demograficznej i rodzinnej w centrum planu naprawy gospodarczej Unii Europejskiej.

Winno to być realizowane m.in. poprzez uznanie wsparcia dla rodzin z dziećmi za najwyższy priorytet w budowie następnego pokolenia, szybkie działania polityczne mające na celu odwrócenie tendencji demograficznych dotyczących urodzeń, w momencie gdy rodziny dotknięte są niepewnością i problemami finansowymi, wspieranie prac stowarzyszeń rodzin, które tworzą skuteczne działania na rzecz solidarności, edukacji i formacji oraz promowanie solidarności międzypokoleniowej.

Pełna treść rezolucji FAFCE:

Rezolucja Rady Prezydialnej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

video konferencja 10 listopada 2020

Rodzina jest źródłem odzyskania równowagi po pandemii

Żadna przyszłość nie jest możliwa bez dzieci, a powrót do równowagi po pandemii nie będzie możliwy bez rodziny.

FAFCE wzywa wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do pilnego zainwestowania w politykę demograficzną i rodzinną w celu zapewnienia Europie zrównoważonej przyszłości po pandemii.

Biorąc pod uwagę, że rodziny znalazły się na pierwszej linii frontu pandemii i udowodniły swoją kluczową funkcję podstawowej komórki społecznej;

Biorąc pod uwagę znaczną ilość nieodpłatnej pracy wykonywanej przez rodziny w czasach pandemii;

Mając na uwadze, że rodziny borykają się z większymi trudnościami ekonomicznymi i napotykają na liczne przeszkody w wypełnianiu swojej roli;

Przywołując rezolucję zarządu FAFCE "na rzecz demograficznej wiosny" (Wiedeń, 13 kwietnia 2018 r.), w której wzywa on do "uznania, że prawdziwa polityka rodzinna nie jest jedynie wsparciem społecznym, ale stanowi dalekowzroczną politykę na rzecz wspólnego dobra starzejącego się społeczeństwa";

Przywołując rezolucję zarządu "Odbudowa Europy na bazie rodziny" (Malta, 15 maja 2019 r.), zachęcającą wszystkie rodziny europejskie do "bycia krzewicielami innowacyjnej polityki rodzinnej, uznając rodzinę za generatywne jądro, które daje życie wszystkim grupom społecznym, w odniesieniu do edukacji, gospodarki i zatrudnienia";

Przypominając rezolucję zarządu w sprawie "Wezwania do Europejskiego Paktu na Rzecz Urodzin" (Bruksela, 9 października 2019 r.), wzywającą rządy do "poprawy ich polityki rodzinnej i demograficznej, którą należy uznać za inwestycje społeczne i gospodarcze na rzecz przyszłości Europy";

Przywołując rezolucję zarządu w sprawie rodziny jako pierwszej linii frontu pandemii (posiedzenie internetowe, 6 maja 2020 r.), wzywającą wszystkich europejskich decydentów do "skutecznego inwestowania w rodzinę oraz w jej kapitał ludzki i społeczny, aby wyjść z kryzysu i stworzyć nowy punkt wyjścia dla Europy";

Przywołując sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie wpływu zmian demograficznych (17 czerwca 2020 r.), w którym uznano, że "w ostatnich tygodniach i miesiącach związek między strukturami demograficznymi a potencjałem w zakresie wpływu i ożywienia gospodarczego został mocno i często boleśnie ujawniony" oraz że "potrzeba solidarności międzypokoleniowej jest jedną z sił napędowych ożywienia gospodarczego w Europie".

Przypominając swój list otwarty do członków Rady Europejskiej "Zrównoważony rozwój możliwy tylko dzięki polityce demograficznej i rodzinnej" (30 lipca 2020 r.), w którym apeluje się o "pragmatyzm tych, którzy wiedzą, że nasza Europa potrzebuje dziś przyszłych pokoleń bardziej niż kiedykolwiek wcześniej; a to oznacza konkretnie politykę demograficzną".

Przywołując sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie wpływu zmian demograficznych (17 czerwca 2020 r.), w którym uznano, że "w ostatnich tygodniach i miesiącach związek między strukturami demograficznymi a potencjałem w zakresie wpływu i ożywienia gospodarczego został mocno i często boleśnie ujawniony" oraz, że ’’jedną z sił napędowych odbudowy Europy jest niezbędna solidarność pokoleń’’

Przypominając list otwarty FAFCE do członków Rady Europejskiej "Zrównoważony rozwój możliwy jest tylko dzięki polityce demograficznej i rodzinnej" (30 lipca 2020 r.), w którym apeluje się o "pragmatyzm tych, którzy wiedzą, że nasza Europa potrzebuje dziś przyszłych pokoleń bardziej niż kiedykolwiek wcześniej; a to oznacza konkretnie politykę demograficzną".

-

Zarząd FAFCE wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do umieszczenia polityki demograficznej i rodzinnej w centrum planu naprawy gospodarczej Unii Europejskiej, poprzez

  • Uznanie wsparcia dla rodzin z dziećmi za najwyższy priorytet w budowie następnego pokolenia: szybkie rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania zubożeniu rodzin i stanowi sprawiedliwe uznanie ich zaangażowania w czasie pandemii;
  • Przyjęcie nowego paradygmatu w celu umieszczenia rodziny i stowarzyszeń rodzinnych w centrum długoterminowej polityki w Europie: polityka rodzinna nie powinna być traktowana jako wydatek, lecz raczej jako inwestycja w tworzenie kapitału ludzkiego dla przyszłości Europy;
  • Włączenie przemian demograficznych do "podwójnej transformacji" zielonej i cyfrowej oraz promowanie tej potrójnej transformacji na rzecz zrównoważonej Europy: zrównoważony rozwój nie jest możliwy bez utrzymania go przez następne pokolenie, czyli dzieci. Konieczne są szybkie działania polityczne mające na celu odwrócenie tendencji demograficznych dotyczących urodzeń, w momencie gdy rodziny dotknięte są niepewnością i problemami finansowymi. Potrzebne są zachęty finansowe dla kobiet spodziewających się dziecka i rodzin z dziećmi. Pomoc powinna być na tyle duża, aby myśl o aborcji nie miała racji bytu
  • Docenienie i wspieranie prac stowarzyszeń rodzin, które tworzą skuteczne działania na rzecz solidarności, edukacji i formacji: poprawiają i utrwalają relacje interpersonalne w ramach małżeństwa, rodziny i poszczególnych osób. Sieci te rozpoznają potrzeby i reprezentują rodziny, w oparciu o rzeczywiste dane mogą dostarczać innowacyjnych i konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania demograficzne;
  • Promowanie solidarności międzypokoleniowej: wszystkie pokolenia są od siebie wzajemnie zależne i troszczą się o siebie nawzajem. Trzeba podnieść rangę opieki domowej i paliatywnej. Osoby starsze są bogactwem dla naszych wspólnot, ich mądrość musi być uznana i doceniania, dzieci chronione i otoczone opieką, aby mogły dorastać w bezpiecznym środowisku, a rodzice wspierani w ich odpowiedzialności w zakresie opieki.
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 26 lutego

Piątek, I Tydzień Wielkiego Postu
+ Dzień Powszedni
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Mt 5,20-26
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Wielkopostne kościoły stacyjne (diec. warszawskie): 26 lutego par. św. Ojca Pio (ul. Fieldorfa 1, DW-P)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko Nas (bieżące informacje)
+ Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
+ Transmisje Mszy świętych w TV, internecie i radiu
+ Wyślij intencję modlitewną do sióstr karmelitanek bosych na czas epidemii
+ Informacje o odpustachE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter