24 stycznia
niedziela
Felicji, Franciszka, Rafała
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Zniesienie współwłasności

Ocena: 3.5
556

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

fot.pixabay.com/CC0

Najkorzystniejszą formą zniesienia współwłasności jest porozumienie pomiędzy właścicielami rzeczy, którzy w umowie określą, w jaki sposób podzielą swoje udziały. Nie zawsze jest to jednak możliwe – wtedy pozostaje rozstrzygnięcie tej kwestii przez sąd.

Współwłaściciele mogą również postanowić w umowie, że z jakichś powodów nie będą korzystać ze swojego prawa do żądania zniesienia współwłasności rzeczy. Kodeks określa jednak maksymalny czas trwania takiego porozumienia: nie może być on dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej. To najbardziej sprawiedliwy podział. Każdy ze współwłaścicieli będzie miał prawo własności do konkretnej części rzeczy, np. konkretnie wydzielonej w drodze podziału części nieruchomości. Nie zawsze jednak taki podział jest możliwy, np. nieruchomości nie można podzielić, ponieważ w wyniku podziału powstaną zbyt małe działki, niespełniające norm wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo działka nie będzie miała dostępu do drogi publicznej. Oznacza to, że podziału fizycznego nie można przeprowadzić, jeżeli byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi, np. przejazdu i przechodu, które przyznają powstałej działce dostęp do drogi publicznej.

Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedaż zgodnie z przepisami kodeksu oznacza sprzedaż w drodze licytacji; oczywiście współwłaściciele będą musieli pokryć wszystkie koszty licytacji oraz zgodzić się na warunki wynikające z przepisów. Wydaje się, że ten sposób podziału jest najmniej korzystny. Sądy zgodnie z przepisami przez cały czas trwania postępowania podziałowego dążą do ugodowego zakończenia podziału.

Postanowienie o sposobie podziału nieruchomości zawiera również rozstrzygnięcia co do dopłat lub spłat, o ile mają zastosowanie w sprawie, np. nieruchomość zostanie przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Sąd w postanowieniu kończącym oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Idziemy nr 47 (787), 22 listopada 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 24 stycznia

Niedziela, III Tydzień zwykły
+ Trzecia Niedziela zwykła
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
+ czytania liturgiczne (rok B, I): Jon 3,1-5.10; Ps 25, 4-6.7bc-9; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Szukanie sensu (tygodnik Idziemy)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter