4 sierpnia
środa
Dominika, Protazego, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Zmiany w świadczeniach alimentacyjnych

Ocena: 0
614

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

fot. pixabay.com/CC0

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. Są wypłacane w okresach miesięcznych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

O świadczenie może starać się osoba, której dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł (dotychczas była to kwota 800,00 zł). Od 1 października przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy przysługuje świadczenie, ustalane jako różnica między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. To oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 200 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, a na proporcjonalnym ich pomniejszeniu.

W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń przysługująca z funduszu alimentacyjnego będzie wynosić 100,00 zł.

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Zarówno wniosek, jak i załączniki można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia. Od 1 sierpnia 2020 r. można to zrobić w formie papierowej: listownie lub osobiście w urzędzie. Dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Świadczenia będą przyznawane na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Fundusz alimentacyjny wypłaca świadczenia dla osób uprawnionych na dzieci do ukończenia 18 lat, do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat albo bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub zawarła związek małżeński.

To, w jakim terminie organ ustali prawo do świadczeń oraz będzie je wypłacał, jest uzależnione od daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych do 31 sierpnia termin realizacji jest do 31 października. Wnioski złożone we wrześniu zostaną rozpatrzone do 30 listopada. Termin wniosków złożonych w październiku do 31 grudnia, w listopadzie do 31 stycznia 2021 r. a złożonych w grudniu lub styczniu do 28 lutego 2021 r.

Idziemy nr 39 (779), 27 września 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 4 sierpnia

Środa, XVIII Tydzień zwykły
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
«Panie, dopomóż mi».
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Mt 15, 21-28
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYNajczęściej czytane komentarze

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter