23 października
piątek
Marleny, Seweryna, Igi
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Zasiłek dla bezrobotnych

Ocena: 0
580

Od września osoby bezrobotne otrzymają wyższy zasiłek dla bezrobotnych.

fot. pixabay.com/CC0

W okresie pierwszych 90 dni prawa do zasiłku wynosi on 1200,00 zł miesięcznie. Po upływie tego czasu kwota zasiłku to 942,30 zł miesięcznie.

Zasiłek w wysokości 80 procent kwoty zasiłku przysługuje bezrobotnemu, którego łączne okresy uprawniające do zasiłku, wynoszą mniej niż 5 lat. Z kolei zasiłek w wysokości 120 procent, przysługuje bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat.

Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Do 365 dni pracy, warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, doliczono okres pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób, którym zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na okres uprawniający do zasiłku, składa sie przede wszystkim czas opłacania składek na Fundusz Pracy. Składki te opłacane są przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, ale też innych umów.

Do okresu, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju, oraz okresy bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed 8.06.1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem do 6 lat albo do 3 lat na każde dziecko, na które przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny.

Do okresu ustalania uprawnień do zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, za granicą w okresie skierowania do pracy w byłej Czechosłowacji i NRD. Do okresu, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się ponadto okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed 1.01.1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Zalicza się do tego okresu również okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przed 1.05.2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego czy świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej.

Idziemy nr 37 (777), 13 września 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 23 października

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
+ Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Ef 4,1-6; Ps 24,1b-6; Łk 12,54-59
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)Najczęściej czytane artykuły

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter