1 grudnia
wtorek
Natalii, Eligiusza, Edmunda
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wyprawka szkolna 2020/2021

Ocena: 0
728

1 lipca 2020 r. ruszył elektroniczny nabór wniosków na świadczenie „Dobry start” przez stronę empatia.mpips.gov.pl, poprzez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

fot.pixabay.com/CC0

Pisemne wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada. Wnioski złożone po 30 listopada nie zostaną rozpatrzone. Kwota jednorazowego świadczenia to 300 zł.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na dziecko uczące się albo osobę uczącą się w szkole podstawowej, klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje na wniosek, który może złożyć rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150,00 zł.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia albo 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje również po ukończeniu 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego, jeżeli w tym roku kalendarzowym, dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat oraz po ukończeniu 24 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego, jeżeli w tym roku kalendarzowym, kończy 24 lata i posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Wniosek papierowy składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „Dobry start”.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków w lipcu lub sierpniu następuje nie później niż do dnia 30 września.

Idziemy nr 27 (767), 05 lipca 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

- Reklama -

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 1 grudnia

Wtorek, I Tydzień Adwentu
+ Dzień Powszedni
Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Iz 11,1-10; Ps 72,1b-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24
+ Komentarz do czytań1 (Bractwo Słowa Bożego)
+ Komentarz do czytań2 (Bractwo Słowa Bożego)Najczęściej czytane artykuły

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter