24 stycznia
niedziela
Felicji, Franciszka, Rafała
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wydatki na cele mieszkaniowe

Ocena: 0
505

Jedną z możliwości zwolnienia z podatku, przy zbyciu nieruchomości przed upływem 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jest przeznaczenie tych kwot na własne cele mieszkaniowe.

fot.pixabay.com/CC0

Zwolnione z podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Wydatki te podatnik musi udokumentować, a zwolnienie przysługuje do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Urząd skarbowy może sprawdzić, czy spełnione są warunki do skorzystania z ulgi w ciągu 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Katalog wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.). Mieści się w nim m.in.: nabycie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Wydatki na cele mieszkaniowe to również środki przeznaczone na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego albo rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zwraca m.in. uwagę, że wykładnia językowa nie może prowadzić do zawężenia zwrotu niedookreślonego „własnych celów mieszkaniowych”, o których mowa w u.p.d.o.f., lecz wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym. Zatem rolą organów będzie odniesienie się do normatywnego zwrotu „własnych celów mieszkaniowych”, a nie kreowania „własnych potrzeb mieszkaniowych”. Skoro ustawodawca na gruncie przepisów u.p.d.o.f. operuje pojęciem „własnych celów mieszkaniowych”, to na tym należy poprzestać (wyrok NSA z 29 stycznia 2020 r., II FSK 663/18).

W innym orzeczeniu wskazuje, że skoro uzyskany przez podatniczkę dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego został w całości wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (nabycie udziału w nieruchomości lokalowej od byłego małżonka), co nastąpiło w terminie w przepisie przewidzianym, to ma ona prawo do skorzystania ze zwolnienia, mimo że nabycie powyższego udziału następuje przed uzyskaniem przychodu ze zbycia nieruchomości spadkowej, wydatkowanie powyższych środków nastąpiło bowiem po uzyskaniu przychodu z powyższego zbycia (wyrok NSA z 18 lutego 2020 r., II FSK 759/18).

Idziemy nr 48 (788), 29 listopada 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 24 stycznia

Niedziela, III Tydzień zwykły
+ Trzecia Niedziela zwykła
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
+ czytania liturgiczne (rok B, I): Jon 3,1-5.10; Ps 25, 4-6.7bc-9; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Szukanie sensu (tygodnik Idziemy)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter