24 lutego
poniedziałek
Macieja, Bogusza, Sergiusza
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Urlop wychowawczy

Ocena: 0
270

Urlopy wychowawcze – podstawowy i dodatkowy – przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom.

fot.pixabay.com/CC0

Do korzystania z urlopu wychowawczego przeznaczonego do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma prawo pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Sam urlop jest bezpłatny, jednak za ten czas za pracownika są odprowadzane składki z budżetu państwa, ma on również prawo do świadczeń zdrowotnych. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W okresie urlopu pracownik nie traci prawa do świadczenia 500 plus, zasiłku rodzinnego ani dodatków.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie trzy lata. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Jeżeli z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki, niezależnie od wychowawczego urlopu podstawowego pracownik może wystąpić o dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do trzech lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Urlopy wychowawcze – podstawowy i dodatkowy – przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom. Każdemu z rodziców lub opiekunów przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać trzech lat. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek. Pracownik może wycofać wniosek nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie.

Jeżeli wniosek o urlop został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Urlop wychowawczy może być podzielony na nie więcej niż pięć części. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Matka lub ojciec dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego maksymalnie do trzech lat, jeżeli drugie z rodziców nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub władza ta uległa ograniczeniu albo zawieszeniu. Okoliczności te pracownik powinien udokumentować. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, to urlop wychowawczy przysługuje maksymalnie przez trzy lata.

Pracownik może zrezygnować z urlopu w każdym czasie – za zgodą pracodawcy albo po zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Idziemy nr 04 (744), 26 stycznia 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 24 lutego

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy
Dziś w Kościele: poniedziałek, VII tydzień zwykły, wsp. dowolne św. Marka Marconi, zakonnika
Czytania liturgiczne (rok A, II): Jk 3,13-18; Ps 19,8-10.15; Mk 9,14-29
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań
SalveNet zaprasza na Duchową siłkę o. Szymona Janowskiego OFMCap.

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszNajczęściej czytane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -