22 stycznia
wtorek
Anastazego, Wincentego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Umowa z rolnikiem

Ocena: 0
2670

Umowę o pomocy przy zbiorach zawiera się na piśmie, przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

fot. Pixabay, CC0

Na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw czeka ustawa o umowie zawieranej pomiędzy rolnikiem a pomocnikiem rolnika, której celem jest pomoc przy zbiorach. Pomocnikiem rolnika jest osoba pełnoletnia, z którą rolnik zawarł umowę.

W umowie o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pracy polegającej na pomocy przy zbiorach produktów rolnych, pozostałych ziół i roślin zielarskich w gospodarstwie rolnika przez określony czas, a rolnik zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Umowę będzie można zawrzeć na pracę polegającą na pomocy przy zbiorach konkretnych roślin i na trzy rodzaje wykonywanych czynności. Po pierwsze, na zbiory chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich. Po drugie, na usuwanie zbędnych części roślin. Po trzecie, na klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych albo zebranych roślin: chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich albo na wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania i sprzedaży, albo na prace związane z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

W umowie o pomocy przy zbiorach strony określają konkretny zakres czynności, które będzie wykonywał pomocnik rolnika, oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy. Określenie czynności w umowie ma znaczenie m.in. w przypadku wypadku przy wykonywaniu pracy. Za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach. Pomocnik rolnika podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu.

Umowę o pomocy przy zbiorach zawiera się na piśmie, przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pomocnik rolnika przed zawarciem umowy składa oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach, na podstawie umów zawartych wcześniej z innymi rolnikami.

Łączny czas pracy – świadczenia pomocy przy zbiorach na podstawie umów zawartych przez jednego pomocnika rolnika – nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Umowa rozwiązuje się z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

W umowie rolnik zobowiązuje się również do zapewnienia pomocnikowi odpowiednich narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy. Z kolei pomocnik rolnika ma obowiązek do osobistego świadczenia pracy.

 

Idziemy nr 19 (657), 13 maja 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

  

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -