5 grudnia
sobota
Sabiny, Krystyny, Edyty
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Umowa pożyczki

Ocena: 0
469

Zawieranie drobnych umów pożyczki to częsta sytuacja życiowa.

fot. pixabay.com/CC0

Może dotyczyć zarówno pieniędzy, jak i innych przedmiotów materialnych, np. skrzynki jabłek czy worka cementu. Pożyczkę, którą reguluje kodeks cywilny, trzeba odróżnić od kredytów udzielanych przez banki, od pożyczki studenckiej czy innych rodzajów umów pożyczek uregulowanych w odrębnych przepisach.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej, np. potwierdzenia jej warunków w formie mailowej czy na papierze.

Bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu nie ma umowy pożyczki (wyrok SN z 8.12.2000 r., I CKN 1040/98, LEX nr 50828; wyrok SA w Poznaniu z 20.09.2006 r., I ACa 394/06, LEX nr 298577). Jest to warunek konieczny do zawarcia tej umowy.

Przepisy kodeksu cywilnego nie przesądzają kwestii odpłatności umowy pożyczki; nie statuują też w tym względzie żadnego domniemania. Zastrzeganie w umowie pożyczki między osobami fizycznymi odsetek w wysokości nadmiernej, która nie ma uzasadnienia ani w wysokości inflacji, ani w zyskach osiąganych w ramach normalnej, rzetelnie prowadzonej działalności gospodarczej, należy uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Tego rodzaju następstwa zawarcia umowy w zakresie zastrzeżonego na rzecz pożyczkodawcy wynagrodzenia godzą w porządek prawny i z tych przyczyn muszą być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (Wyrok Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2020 r., I NSNc 47/19).

Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to jednak nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Umowa pożyczki na gruncie prawa cywilnego może być odpłatna bądź nieodpłatna. Należy jednak pamiętać o podatkowych skutkach zawarcia tej umowy. W obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, jeżeli nie jest to związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, od wartości pożyczki należy samodzielnie zapłacić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. wartości pożyczki.

Idziemy nr 34 (774), 23 sierpnia 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

- Reklama -

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 5 grudnia

Sobota, I Tydzień Adwentu
+ Dzień Powszedni
Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą,
Pan naszym królem, on nas zbawi.

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Iz 30,19-21. 23-26; Ps 147A,1-6; Mt 9,35 – 10, 1. 5-8
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)Najczęściej czytane artykuły

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter