25 kwietnia
środa
Marka, Jaroslawa, Wasyla
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ulgi dla niepełnosprawnych

Ocena: 2.45
1304

Zniżek i zwolnień dla osób z niepełnosprawnością jest wiele – są zawarte w różnych ustawach.

Wystarczy wspomnieć o dofinansowaniu z PFRON do zakupu sprzętu na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych czy też zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję. Firmy mogą również przyznawać swoje ulgi i rabaty skierowane właśnie dla osób niepełnosprawnych.

Z abonamentu za radio i telewizję są całkowicie zwolnione osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Ze zwolnienia korzystają również osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, oraz niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. Zwolnienie nie jest jednak automatyczne. Z orzeczeniem trzeba stawić się na najbliższej poczcie i wypełnić tam odpowiedni wniosek.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się polega na prawie do ubiegania się przez osoby z niepełnosprawnością o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu, który pozwoli na likwidację tych barier. Ustawa nie zawiera zamkniętego katalogu sprzętu, który może być dofinansowany. W zależności od rodzaju niepełnosprawności i potrzeb może to być np. syntezator mowy, oprogramowanie do komputera, odpowiedni aparat telefoniczny, podnośnik wannowy czy budowa podjazdu.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie takie może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik.

Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych przewiduje zwolnienie z tego podatku czynności dokonywanych przez osoby niepełnosprawne. Zwolnienie to pozwala uniknąć zapłaty podatku z tytułu zakupu sprzętu wykorzystywanego w celach rehabilitacyjnych, niezależnie od wartości zakupu. Zwolnienie jest skierowane do osób niepełnosprawnych, nabywających na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe. Prawo do zwolnienia mają osoby, które zostały zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Warto też pamiętać o dodatkowym urlopie wypoczynkowym przysługującym pracownikowi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowy urlop przysługuje w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym i jest udzielany na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym
Idziemy nr 46 (580), 13 listopada 2016 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

- Reklama -

SALON DZIENNIKARSKI


- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły