12 kwietnia
poniedziałek
Juliusza, Luboslawa, Zenona
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ulga prorodzinna

Ocena: 0
469

W rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy mogą pomniejszyć podatek o ulgę związaną z wychowywaniem dzieci.

Maria Lindsey Content Creator / Pexels

Wystarczy w załączniku (PIT/O) wpisać dane dzieci i o kwotę ulgi obniżyć podatek za 2020 rok.

Podatnik może odliczyć ulgę na każde dziecko do ukończenia 18 lat – to zasada. Dodatkowo rodzice mogą obniżyć podatek o ulgę na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Na dzieci dorosłe ulga przysługuje do 25 lat, jeżeli dziecko się uczy, a jego dochody i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodychpo zsumowaniu za cały rok nie przekraczają 3089,00 zł. Wpływu na prawo do ulgi nie ma dochód z renty rodzinnej.

Podatnik, który nie może odliczyć pełnej kwoty ulgi, ponieważ podatek wynikający z rozliczenia jest u niego niższy niż kwota odliczenia, może również uzyskać zwrot nieodliczonej ulgi. W tym przypadku kwota zwrotu jest limitowana, podatnik otrzyma nie więcej niż kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu od przychodu.

Warunkiem skorzystania z ulgi prorodzinnej jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Chodzi o faktyczne wychowywanie dziecka. Okoliczność, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, czy nawet płacenie alimentów albo sporadyczne kontakty z dzieckiem nie dają prawa do odliczenia. Z ulgi natomiast może skorzystać podatnik, który wychowuje dziecko w tzw. opiece naprzemiennej.

Podatnik, który wychowuje więcej niż jedno dziecko, z ulgi skorzysta bez względu na wysokość uzyskanych przychodów/dochodów. Nie ma tu żadnego limitu. Przy jednym dziecku z ulgi mogą skorzystać rodzice, którzy uzyskali roczny dochód w określonej wysokości. Dla samotnie wychowującego rodzica dochód roczny nie może przekroczyć 112 000,00 zł. Tak samo roczny dochód podatnika i małżonka (jeżeli związek małżeński trwał przez cały rok) nie może przekroczyć 112 000,00 zł. I trzeci limit dotyczy podatników, którzy nie są w związku małżeńskim z rodzicem dziecka, wynosi on 56 000,00 zł.

Wysokość ulgi jest zróżnicowana ze względu na liczbę dzieci, które wychowuje podatnik. Na pierwsze dziecko jest to kwota 92,67 zł miesięcznie, co daje 1112,04 zł rocznie. W takiej samej wysokości przysługuje ulga na drugie dziecko, 92,67 zł miesięcznie – 1112,04 zł rocznie. Na trzecie dziecko ulga wynosi 166,67 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie. Na czwarte i każde kolejne dziecko podatnik może odliczyć 225,00 zł miesięcznie, a rocznie 2700,00 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Z pełnej ulgi może skorzystać jedno z rodziców, wtedy nie przysługuje ona drugiemu.

Ulga na dziecko nie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo zawarło związek małżeński.

Idziemy nr 08 (799), 21 lutego 2021 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 12 kwietnia

Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny
Dzień Powszedni
Z Chrystusem powstaliście z martwych
- szukajcie tego, co w górze

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): J 3,1-8
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

- Reklama -


E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter