10 lipca
piątek
Sylwany, Witalisa, Antoniego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ulga dla młodych w PIT

Ocena: 0
537

Od 2020 r. zakłady pracy ulgę dla młodych stosują z mocy prawa. Chyba że podatnik złoży wniosek o pobieranie zaliczek na podatek.

fot.pixabay.com/CC0

Podatnicy do ukończenia 26 lat są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, od przychodów uzyskanych z umowy o pracę albo umów cywilnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 tys. 528 zł. Od 2020 r. zakłady pracy ulgę dla młodych stosują z mocy prawa. Chyba że podatnik złoży wniosek o pobieranie zaliczek na podatek.

Warunek nieukończenia 26 lat musi być spełniony na moment uzyskania przychodów. Prawo do ulgi dla młodych przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin. Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie są objęte ulgą, chociażby dotyczyły należności przysługujących na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

Katalog przychodów objętych ulgą dla młodych jest zamknięty. Oznacza to, że z podatku zwolnione są wyłącznie do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Zwolnienie z podatku dochodowego nie dotyczy przychodów, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. umowy zlecenia nieprzekraczające 200 zł), korzystają ze zwolnienia od podatku (np. za czas podróży służbowej pracownika), a także przychody, od których zaniechano poboru podatku.

Ulga dla młodych ma zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz do przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od miejsca położenia źródła tych przychodów. W konsekwencji ulga dla młodych ma zastosowanie zarówno do przychodów osiąganych na terytorium Polski, jak i przychodów z zagranicy.

Limit zwolnienia 85 tys. 528 zł przysługuje podatnikowi. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, limit w wysokości 85 tys. 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi. Niewykorzystanego limitu ulgi nie można wykorzystać również w kolejnych latach, nie przechodzi on na następny rok podatkowy.

Odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają składki ZUS zapłacone ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych. Zasada ta ma zastosowanie zarówno w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek, jak i w rozliczeniu rocznym.

Korzystanie z ulgi dla młodych nie wyklucza uzyskania dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie podatnik zapłacił z własnych środków od przychodów korzystających ze zwolnienia.

Idziemy nr 23 (763), 07 czerwca 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 10 lipca

Piątek, XIV Tydzień zwykły
+ Dzień Powszedni
Oto Ja was posyłam jak owce między wilki
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Oz 14,2-10; Ps 51,3-4.8-9.12-14.17; Mt 10,16-23
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika Idziemy


- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter