31 maja
niedziela
Anieli, Petroneli
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ubezpieczenie zdrowotne ucznia

Ocena: 0
697

Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zwykle ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Fot. pixabay.com / CC0

Bezpłatna opieka zdrowotna przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli prawo do świadczeń wygasło, to aby nadal korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, trzeba uzyskać prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub zostać zgłoszonym jako członek rodziny.

Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zwykle ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Tak dzieje się w przypadku ustania stosunku pracy (np. rozwiązania umowy o pracę), w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy w przypadku osób zatrudnionych pozostających naurlopie bezpłatnym.

Inne, dłuższe terminy uprawniające do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają uczniowie i studenci. Studenci z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej mogą korzystać przez cztery miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Uczeń zaś, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną lub został skreślony z listy uczniów, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma jeszcze przez sześć miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów. Zatem maturzyści, którzy teraz otrzymali absolutorium, muszą pamiętać, że bezpłatna opieka zdrowotna przysługuje im jeszcze przez sześć miesięcy, chyba że podejmą pracę albo będą kontynuować naukę na studiach.

W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie kształcą się dalej, rodzice powinni poinformować o zakończeniu kształcenia dziecka płatnika składek (np. pracodawcę), a ten wyrejestrował z ubezpieczenia zdrowotnego takie dziecko. Jako datę zakończenia kształcenia należy traktować ostatni dzień kształcenia; co do zasady będzie to 26 kwietnia. Jeżeli dziecko rozpoczyna ponowne kształcenie na studiach, powinno zostać ponownie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dłuższy okres uprawniający do bezpłatnych świadczeń przysługuje także osobom, które mają zawieszone prawo do renty socjalnej. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez dziewięćdziesiąt dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Członkiem rodziny jest dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli albo odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. Oprócz dzieci członkami rodziny są również małżonek oraz dziadkowie i pradziadkowie pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Idziemy nr 19 (708), 12 maj 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Autorka jest radcą prawnym

- Reklama -
- Reklama -

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 31 maja

Niedziela, IX Tydzień zwykły, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!
+ czytania liturgiczne (rok A, II): Dz 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
+ komentarz Bractwa Słowa Bożego
+ komentarz tygodnika Idziemy

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika Idziemy

- Reklama -


Najczęściej czytane artykuły


- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter