28 lutego
piątek
Romana, Ludomira, Lecha
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ubezpieczenie członków rodziny

Ocena: 0
367

Członka rodziny, który nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłosić do ZUS, aby miał prawo do korzystania z opieki lekarskiej w publicznych placówkach służby zdrowia.

fot.Vidal Balielo Jr./pexels.com

Członka rodziny, który nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłosić do ZUS, aby miał prawo do korzystania z opieki lekarskiej w publicznych placówkach służby zdrowia. Jeżeli dziecko ma inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, nie można zgłosić go do ubezpieczenia jako członka rodziny.

Członkiem rodziny jest dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się – do skończenia 26 lat, a także dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. Członkiem rodziny jest również mąż lub żona, rodzice, dziadkowie, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, nie jest uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek ani nie jest objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Członka rodziny do ZUS zgłasza płatnik składek, np. pracodawca, zleceniodawca, urząd pracy. Płatnika należy poinformować o członku rodziny, którego trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Informację trzeba przekazać płatnikowi w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które spowodowały, że należy zgłosić członków rodziny, np. od dnia ustania zatrudnienia męża. W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej członków rodziny zgłasza przedsiębiorca w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które spowodowały, że należy ich zgłosić do tego ubezpieczenia.

Na wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny i przekazanie informacji płatnikowi składek jest również siedem dni od ustania uprawnień do takiego zgłoszenia. Wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego należy, gdy został on zgłoszony do tego ubezpieczenia z innego tytułu, m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, podjął działalność gospodarczą, zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Tytuł do ubezpieczenia ustaje również, gdy dziecko ukończyło naukę w szkole i ma ukończone 18 lat, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi, albo dziecko które skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli osoba ubezpieczona utraci tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę zostanie zakończona, tytuł do ubezpieczenia utracą również zgłoszeni przez nią członkowie rodziny.

Idziemy nr 50 (739), 15 grudnia 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 28 lutego

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami

Dziś w Kościele: piątek po Popielcu
Czytania liturgiczne (rok A, II): Iz 58, 1-9a; Ps 51, 3-6b.18-19; Mt 9, 14-15
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań
+ Wielkopostne Kościoły Stacyjne
28 lutego – Parafia MB Loretańskiej (ul. Ratuszowa 5A, DW-P)

 

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszNajczęściej czytane artykułyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -