18 sierpnia
niedziela
Ilony, Bronislawa, Heleny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Świadczenie pielęgnacyjne

Ocena: 0
72

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

fot. Pixabay, CC0

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W 2019 r. będzie wynosiło 1583 zł (obecnie 1477 zł). Przysługuje ono matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, spokrewnionej rodzinie zastępczej albo innej osobie zobowiązanej do alimentacji. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia jest niepodjęcie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu albo niepełnosprawnym dzieckiem.

W przypadku dziecka (do 18 lat) w orzeczeniu powinny być zawarte wskazania: stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stały współudział na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Z kolei na osobę dorosłą świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 lat lub w trakcie nauki w szkole albo w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 lat.

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego za niepełny miesiąc ustala się poprzez podział kwoty świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje, i zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Spełnienie warunków do świadczenia, tzn. opieka nad osobą niepełnosprawną oraz rezygnacja z zatrudnienia, nie zawsze wystarcza do przyznania świadczenia. Nie otrzyma jej osoba sprawująca opiekę, która ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Prawo do świadczenia nie przysługuje również na osobę niepełnosprawną, która jest w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo została umieszczona w rodzinie zastępczej niespokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę (np. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż pięć dni w tygodniu.

Zasiłku nie otrzyma opiekun, jeżeli na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna albo gdy opiekun pobiera świadczenia z tego tytułu za granicą.

Przeszkodą do uzyskania świadczenia nie jest natomiast status bezrobotnego lub bycie zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

NIEDZIELNY DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 18 sierpniaNajczęściej czytane artykułyZAPRASZAMY

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -