9 grudnia
poniedziałek
Wiesława Leokadii Joanny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Świadczenia urlopowe

Ocena: 0
1325

W 2019 r. zwiększyła się kwota świadczenia urlopowego.

fot. pixabay.com / CC0

W 2019 r. zwiększyła się kwota świadczenia urlopowego. Dla pracownika zatrudnionego na pełny etat świadczenie w 2019 r. wynosi maksymalnie 1229,30 zł. Kwotę świadczenia ustala pracodawca, jednak nie może ona przekraczać odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku kalendarzowym.

Pracodawcy zatrudniający 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania informacje w sprawie nietworzenia ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w styczniu, w sposób przyjęty w firmie.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze świadczenie urlopowe to maksymalnie kwota 1639,07 zł.

Świadczenie pracodawca wypłaca każdemu pracownikowi, który korzysta w roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jest to świadczenie jednorazowe. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie co najmniej 14 dniowego urlopu wypoczynkowego.

Od kwoty wypłaconego świadczenia pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Pracodawca od tej kwoty nalicza jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik nie musi wypełniać żadnego wniosku, nie ma również znaczenie wysokość dochodu pracownika oraz jego rodziny.

Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego jest wypłacane świadczenie urlopowe, to 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Do ustalenia wysokości odpisu przyjmuje się kwotę wyższą. W 2019 r. przy naliczaniu wysokości odpisu przyjmuje się wynagrodzenie w wysokości 3278,14 zł. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ta jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Pracodawca ma prawo zwiększyć odpis o 6,25 proc. na każdą zatrudnioną osobę, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto odpis ten można zwiększyć na każdego emeryta i rencistę objętych opieką socjalną o 6,25 proc. Z kolei pracodawcy, który zdecydowali się na prowadzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego, mogą zwiększyć odpis na ZFŚS na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie tego żłobka lub klubu dziecięcego o 7,5 proc. tego odpisu.

 

Idziemy nr 27 (716), 7 lipiec 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 9 grudnia

Oto przyjdzie Król, Pan ziemi,
i zdejmie z nas jarzmo niewoli.

Dziś w Kościele:
+ poniedziałek, II tydzień Adwentu,
wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
lub wspomnienie św. Leokadii, dziewicy i męczennicy
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Iz 35,1-10; Ps 85,9-14; Łk 5,17-26
+ Komentarze Bractwa Słowa Bożego do czytań

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Nasze patronaty


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -