4 sierpnia
środa
Dominika, Protazego, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Sprzedaż nieruchomości spadkowej

Ocena: 0
637

Od 1 stycznia 2019 r. zmienił się sposób liczenia pięcioletniego okresu uprawniającego do zwolnienia z podatku dochodowego, m.in. nieruchomości nabytych w drodze spadku.

fot.pixabay.com/CC0

W przypadku odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomości lub praw majątkowych okres pięcioletni lub sześciomiesięczny liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości albo nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia okres pięciu lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do majątku wspólnego małżonków. Ze względu na to, że pomiędzy otwarciem a działem spadku może upłynąć trochę czasu, prawodawca uznał za stosowane doprecyzować, iż sam dział spadku jest neutralny fiskalnie w PIT dla spadkobiercy w takim zakresie, w jakim przypada na jego udział w spadku.

Zasada jest taka, że ze zwolnienia z podatku korzystają podatnicy, który zbyli nieruchomość, ich część oraz udział w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Tak samo liczony był termin na zwolnienie w przypadku zbycia nieruchomości spadkowej. Spadkobierca musiał odczekać pięć lat albo przeznaczyć środki ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.

Od 2019 r. też obowiązuje pięcioletni termin nabycia nieruchomości, ale jest on liczony od nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, a nie spadkobiorcę, co zasadniczo zmienia konstrukcję tego zwolnienia. Zatem zmiana dotyczy sposobu definiowania momentu nabycia przy transakcji zbycia nieruchomości. W takiej sytuacji – spadkobrania (bez względu na tytuł dziedziczenia), ale już nie np. nabycia w drodze darowizny.

Co do zasady, źródłami przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Warunkiem zapłaty podatku jest odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku innych rzeczy – ich zbycie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Jeżeli nieruchomości lub inne rzeczy podlegają zamianie, okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższe zasady nie dotyczą sprzedaży nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, która opodatkowana jest w odmienny sposób. W szczególności nie korzysta ona z ulg i zwolnień przewidzianych dla osób prywatnych i nie jest traktowana jako odrębne źródło przychodu, tylko stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Idziemy nr 33 (773), 16 sierpnia 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 4 sierpnia

Środa, XVIII Tydzień zwykły
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
«Panie, dopomóż mi».
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Mt 15, 21-28
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYNajczęściej czytane komentarze

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter